Екип експерти, работещи по проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом”

Изберете контакт:

Допълнителна информация

Допълнителна информация:

Светлана Иванова - ръководител-проект - sivanova@srebarnalake.com

Анелия Николова - координатор - anikolova@srebarnalake.com

Татяна Стилянова - финансист - tstilyanova@srebarnalake.com

Светлина Стефанова - юрист - sstefanova@srebarnalake.com

Юлия Йорданова - експерт, отговарящ за съхранение на документацията - yyordanova@srebarnalake.com

Мая Бурова - експерт мониторинг и докледване на проекта - mburova@srebarnalake.com

Мария Кирилова - лице по нередности и касиер - mkirilova@srebarnalake.com

Рени петрова - лицепо осигуряване на публичност и оценка на проекта - rpetrova@srebarnalake.com

 

 

 

 

 

eu fond

OP okolnasreda

 

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.