Обявени са конкурсите в кампанията „За чиста околна среда“

  • Прочетена: 217 пъти
Министерството на околната среда и водите за поредна година обяви официалния старт на националната кампания „За чиста околна среда“, в която общини, кметства, училища и детски градини могат да участват с проекти за озеленяване, изграждане на детски площадки, зони за отдих и други. Кампанията е с бюджет 3, 5 млн. лв. и се финансира от Предприятието за управление на дейностите…
Продължава...

Влажните зони на територията на РИОСВ-Русе са покрити с лед

  • Прочетена: 234 пъти
Ниските температури са причина за замръзване на голяма част от водоемите на територията на РИОСВ-Русе, които са хранителна база и място за почивка на зимуващите птици.Това е основната причина зa по-ниска численост на водолюбивите птици по време на проведеното тази година 41-ово среднозимно преброяване. Експерти на РИОСВ-Русе съвместно с екип на Българското дружество за защита на птиците отчитаха числеността  в…
Продължава...

РИОСВ-Русе обявява два конкурса за Световния ден на влажните зони

  • Прочетена: 217 пъти
РИОСВ - Русе обявява два регионални конкурса по повод Световния ден на влажните зони -  2 февруари. Единият е за изработване на проекти за значка.  В  него могат да се включат ученици от средния курс. Другият е за електронен банер и могат да участват младежи от горните класове на обучение. Конкурсът е за учениците  от областите Русе, Разград и Силистра.…
Продължава...

Ограничават се достъпът и любителският риболов в три водоема на територията на РИОСВ – Русе

  • Прочетена: 234 пъти
На териториите, контролирани от РИОСВ – Русе - Поддържан резерват „Сребърна“ (област Силистра),  Защитена местност „Калимок-Бръшлен“ (области Русе и Силистра) и рибарниците край с. Мечка (област Русе), съгласно заповед на министъра на земеделието и храните се ограничават достъпът на външни лица и извършването на любителски риболов във водоемите и местата, обитавани от диви и мигриращи птици. Мярката е превантивна и…
Продължава...

Лед скова езерото Сребърна

  • Прочетена: 292 пъти
Цялата водна повърхност на езерото Сребърна е покрита от лед с дебелина 2 – 3 см, като единствено малка част от централното водно огледало е останала незамръзнала. Около нея  се скупчват ята от ням лебед (Cygnus olor), обикновена лиска (Fulica atra), по-малък брой зеленоглави патици (Anas platyrhynchos) и зимни бърнета (Anas crecca). Поради тихото време и ниските температури през последните…
Продължава...

Експерт на РИОСВ-Русе с награда за посегателствата срещу природата

  • Прочетена: 275 пъти
Експертът на РИОСВ-Русе в направление „Биологично разнообразие и защитени територии“  Венелин Скарлатов е сред наградените за постижения в борбата с престъпленията срещу природата за 2016 г. Отличието е връчено  в рамките на третото издание на кампанията „Аз пазя горите и орлите на България”.   Венелин Скарлатов е номиниран за установяване и санкциониране на нарушители, засели със земеделски култури терени в…
Продължава...

Сребърна очаква зимуващите водолюбиви птици

  • Прочетена: 322 пъти
В Сребърна започнаха да пристигат водолюбивите птици, които традиционно зимуват в резервата. В момента във водните площи се наблюдават зеленоглави патици, зимно бърне, гмурци и водни кокошки. С понижението на температурите се очакват ята от голяма белочела гъска, сива гъска, поен лебед и др.  птици,  обитаващи северните части на Европа, но използващи влажните зони около Сребърна като хранителна база и…
Продължава...

Противопожарните пътища в резервата Сребърна са почистени

  • Прочетена: 319 пъти
Успешно приключиха дейностите за почистване на противопожарните пътища и осигуряване проводимостта на канавките на територията на ПР „Сребърна“. Комисия от експерти провери извършените дейности. На терен е установено, че е отстранена самоизраслата растителност от двете страни на източния и западния противопожарни пътища в разстояние на 1500 м. Премахната е растителността в отводнителните канали (канавките) и са почистени от наносни пръст,…
Продължава...
Абонамент чрез RSS

 

 

eu fond

OP okolnasreda

 

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.