Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите

1231

Изпълнителна агенция по околната среда и водите

1229

Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе

1375

Българска академия на науките

1158

Институт по биологично разнообразие е екосистеми изследвания

1683

Областна администрация Силистра

5384

Община Силистра

4684

Обединен детски комплекс Силистра

1186

БлуЛинк – информационна мрежа

1112

WWF България

1147

Българска фондация биоразнообразие (БФБ)

1090

Българско дружество за защита на птиците

1239

Национална комисия за ЮНЕСКО

1304

Рамсарска конвенция

1113

 

 

eu fond

OP okolnasreda

 

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.