Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите

867

Изпълнителна агенция по околната среда и водите

863

Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе

1059

Българска академия на науките

789

Институт по биологично разнообразие е екосистеми изследвания

1345

Областна администрация Силистра

5043

Община Силистра

4353

Обединен детски комплекс Силистра

858

БлуЛинк – информационна мрежа

768

WWF България

794

Българска фондация биоразнообразие (БФБ)

750

Българско дружество за защита на птиците

904

Национална комисия за ЮНЕСКО

966

Рамсарска конвенция

786

 

 

eu fond

OP okolnasreda

 

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.