Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите

1292

Изпълнителна агенция по околната среда и водите

1285

Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе

1430

Българска академия на науките

1215

Институт по биологично разнообразие е екосистеми изследвания

1740

Областна администрация Силистра

5439

Община Силистра

4740

Обединен детски комплекс Силистра

1242

БлуЛинк – информационна мрежа

1166

WWF България

1204

Българска фондация биоразнообразие (БФБ)

1145

Българско дружество за защита на птиците

1295

Национална комисия за ЮНЕСКО

1359

Рамсарска конвенция

1166

 

 

eu fond

OP okolnasreda

 

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.