Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите

929

Изпълнителна агенция по околната среда и водите

923

Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе

1113

Българска академия на науките

852

Институт по биологично разнообразие е екосистеми изследвания

1421

Областна администрация Силистра

5103

Община Силистра

4410

Обединен детски комплекс Силистра

912

БлуЛинк – информационна мрежа

821

WWF България

849

Българска фондация биоразнообразие (БФБ)

814

Българско дружество за защита на птиците

971

Национална комисия за ЮНЕСКО

1031

Рамсарска конвенция

836

 

 

eu fond

OP okolnasreda

 

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.