Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите

1017

Изпълнителна агенция по околната среда и водите

1009

Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе

1190

Българска академия на науките

942

Институт по биологично разнообразие е екосистеми изследвания

1505

Областна администрация Силистра

5187

Община Силистра

4490

Обединен детски комплекс Силистра

987

БлуЛинк – информационна мрежа

904

WWF България

945

Българска фондация биоразнообразие (БФБ)

899

Българско дружество за защита на птиците

1053

Национална комисия за ЮНЕСКО

1117

Рамсарска конвенция

916

 

 

eu fond

OP okolnasreda

 

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.