Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите

843

Изпълнителна агенция по околната среда и водите

837

Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе

1035

Българска академия на науките

765

Институт по биологично разнообразие е екосистеми изследвания

1322

Областна администрация Силистра

5017

Община Силистра

4330

Обединен детски комплекс Силистра

833

БлуЛинк – информационна мрежа

743

WWF България

770

Българска фондация биоразнообразие (БФБ)

725

Българско дружество за защита на птиците

874

Национална комисия за ЮНЕСКО

936

Рамсарска конвенция

761

 

 

eu fond

OP okolnasreda

 

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.