Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите

964

Изпълнителна агенция по околната среда и водите

956

Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе

1142

Българска академия на науките

887

Институт по биологично разнообразие е екосистеми изследвания

1456

Областна администрация Силистра

5141

Община Силистра

4441

Обединен детски комплекс Силистра

944

БлуЛинк – информационна мрежа

855

WWF България

887

Българска фондация биоразнообразие (БФБ)

847

Българско дружество за защита на птиците

1000

Национална комисия за ЮНЕСКО

1064

Рамсарска конвенция

870

 

 

eu fond

OP okolnasreda

 

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.