Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите

1504

Изпълнителна агенция по околната среда и водите

1498

Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе

1630

Българска академия на науките

1420

Институт по биологично разнообразие е екосистеми изследвания

1960

Областна администрация Силистра

5645

Община Силистра

4952

Обединен детски комплекс Силистра

1439

БлуЛинк – информационна мрежа

1369

WWF България

1409

Българска фондация биоразнообразие (БФБ)

1341

Българско дружество за защита на птиците

1502

Национална комисия за ЮНЕСКО

1740

Рамсарска конвенция

1370

 

 

eu fond

OP okolnasreda

 

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.