Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите

1389

Изпълнителна агенция по околната среда и водите

1379

Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе

1517

Българска академия на науките

1304

Институт по биологично разнообразие е екосистеми изследвания

1835

Областна администрация Силистра

5527

Община Силистра

4831

Обединен детски комплекс Силистра

1331

БлуЛинк – информационна мрежа

1252

WWF България

1293

Българска фондация биоразнообразие (БФБ)

1232

Българско дружество за защита на птиците

1386

Национална комисия за ЮНЕСКО

1451

Рамсарска конвенция

1256

 

 

eu fond

OP okolnasreda

 

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.