Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите

1457

Изпълнителна агенция по околната среда и водите

1448

Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе

1584

Българска академия на науките

1371

Институт по биологично разнообразие е екосистеми изследвания

1907

Областна администрация Силистра

5596

Община Силистра

4901

Обединен детски комплекс Силистра

1395

БлуЛинк – информационна мрежа

1319

WWF България

1363

Българска фондация биоразнообразие (БФБ)

1298

Българско дружество за защита на птиците

1456

Национална комисия за ЮНЕСКО

1519

Рамсарска конвенция

1325

 

 

eu fond

OP okolnasreda

 

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.