Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите

1090

Изпълнителна агенция по околната среда и водите

1079

Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе

1252

Българска академия на науките

1011

Институт по биологично разнообразие е екосистеми изследвания

1568

Областна администрация Силистра

5251

Община Силистра

4554

Обединен детски комплекс Силистра

1054

БлуЛинк – информационна мрежа

977

WWF България

1013

Българска фондация биоразнообразие (БФБ)

966

Българско дружество за защита на птиците

1118

Национална комисия за ЮНЕСКО

1182

Рамсарска конвенция

978

 

 

eu fond

OP okolnasreda

 

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.