Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите

1152

Изпълнителна агенция по околната среда и водите

1147

Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе

1307

Българска академия на науките

1075

Институт по биологично разнообразие е екосистеми изследвания

1617

Областна администрация Силистра

5311

Община Силистра

4612

Обединен детски комплекс Силистра

1113

БлуЛинк – информационна мрежа

1037

WWF България

1075

Българска фондация биоразнообразие (БФБ)

1018

Българско дружество за защита на птиците

1166

Национална комисия за ЮНЕСКО

1232

Рамсарска конвенция

1038

 

 

eu fond

OP okolnasreda

 

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.