Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите

892

Изпълнителна агенция по околната среда и водите

890

Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе

1085

Българска академия на науките

816

Институт по биологично разнообразие е екосистеми изследвания

1372

Областна администрация Силистра

5069

Община Силистра

4379

Обединен детски комплекс Силистра

883

БлуЛинк – информационна мрежа

792

WWF България

820

Българска фондация биоразнообразие (БФБ)

777

Българско дружество за защита на птиците

934

Национална комисия за ЮНЕСКО

993

Рамсарска конвенция

808

 

 

eu fond

OP okolnasreda

 

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.