„Божкова дупка”

Божкова дупка(НАТУРА 2000, код 0000605, област Русе) намира се вземлището на гр. Сеново, община Ветово, област Русе,с обща площ 1 ха.

Защитената зона ще опазва  местообитанията на: Неблагоустроени пещери и видовете - Южен подковонос, Голям подковонос, Maлък подковонос, Дългокрил прилеп, Дългопръст нощник, Трицветен нощник и Дългоух нощник.

Оценете
(0 гласа)
нагоре

 

eu fond

OP okolnasreda

  

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.