„Боблата”

Боблата (НАТУРА 2000, код 0000180, област Силистра) – попада в землищата на с. Старо село, гр. Тутракан и с. Шуменци, община Тутракан, област Силистра, с обща площ 3216,87 ха.

Защитената ще опазва: Евро-сибирски степни гори с Quercus spp., Мизийски гори от сребролистна липа, Панонски гори с Quercus pubescens, Панонски гори с Quercus petraea и Carpinus.

Оценете
(0 гласа)
Още в тази категория: « „Суха река” „Ломовете” »
нагоре

 

eu fond

OP okolnasreda

  

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.