„Блато Малък Преславец” (НАТУРА 2000, код BG0002065, Област Силистра) – попада в землището на с. Малък Преславец, община Главиница, област Силистра с обща площ 3722,223дка.Защитената зона е обявена със Заповед № РД – 568 от 5 септември 2008 г. на…
Продължава...
„Гарванско блато” (НАТУРА 2000, код BG0002064, Област Силистра) – разположена е в землищата на с. Гарван и с.Попина, община Ситово, област Силистра с обща площ 3242,666дка.Защитената зона е обявена със Заповед № РД – 567 от 5 септември 2008 г.…
Продължава...
„Лудогорие” (НАТУРА 2000 код BG0002062, Области Русе, Разград и Силистра) – попада в землищата на селата Черешово, Кошарна – Община Сливо поле, област Русе; с. Тетово – община Русе, област Русе; с. Смирненски, град Глоджево – община Ветово, област Русе;…
Продължава...
„Суха река” (НАТУРА 2000 код BG0002048, Области Силистра и Добрич) – намира се в землищата на с. Краново и с. Голеш, община Кайнарджа, област Силистра; с. Коларци, с. Брестница, с. Оногур и с. Балик, общинаТервел, с. Воднянци, с. Миладиновци, с.…
Продължава...
„Хърсовска река” (НАТУРА 2000, код BG0002039, Област Силистра) – попада в землищата на с. Честименско, с. Сърнец, с. Ангеларий, с. Безмер, с. Гуслар, с. Главанци, с. Професор Златарски и с. Каблешково, община Тервел, област Добрич; с. Върбино и с. Межден,…
Продължава...
„Сребърна” (НАТУРА 2000 код BG0000241, Област Силистра) – намира се в землищата на с. Ветрен, с. Айдемир и с. Сребърна, община Силистра, област Силистра с обща площ 14482.177дка. Защитената зона е обявена със Заповед № РД – 564 от 5…
Продължава...
„Остров Пожарево” (НАТУРА 2000, код BG0000237, Област Силистра) – разположена е вземлищата на гр. Тутракан, с.Пожарево и с.Дунавец, община Тутракан, област Силистра с обща площ 9757,903 дка.Защитената зона е обявена със Заповед № РД – 566 от 5 септември 2008…
Продължава...
„Стената” (НАТУРА 2000, код BG0002031, Област Силистра) – попада в землището на гр. Тутракан, община Тутракан, област Силистра с обща площ 797,274 дка.Защитената зона е обявена със Заповед № РД – 566 от 5 септември 2008 г. на Министъра на…
Продължава...
„Комплекс-Калимок” (НАТУРА 2000, код BG0002030, Области Силистра и Русе) – разположена ев землищата на селата Ряхово, Бабово, Бръшлен и Голямо Враново, община Сливо поле, област Русе и Цар Самуил, Нова Черна, Старо село и Тутракан, община Тутракан, област Силистра с…
Продължава...
„Ломовете” (НАТУРА 2000, код BG0002025, Областите Русе и Разград) – попада в землищата на селата Червен, Щръклево, Иваново, Кошов, Нисово, Сваленик и Табачка - община Иваново, област Русе и село Писанец – община Ветово, област Русе с обща площ 35…
Продължава...

 

eu fond

OP okolnasreda

  

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.