„Остров Пожарево”

„Остров Пожарево” (НАТУРА 2000, код BG0000237, Област Силистра) – разположена е вземлищата на гр. Тутракан, с.Пожарево и с.Дунавец, община Тутракан, област Силистра с обща площ 9757,903 дка.Защитената зона е обявена със Заповед № РД – 566 от 5 септември 2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 84/2008 г.).

Защитената зона се създава с цел: Опазване и поддържане на местообитанията на Черноврат гмурец /Podiceps nigricollis/, Mалък корморан /Phalacrocorax pygmeus/, Къдроглав пеликан /Pelecanus crispus/, Нощна чапла /Nycticorax nycticorax/, Гривеста чапла /Ardeola ralloides/, както и възстановяване естествените заливни гори на островите и поддържане на водния баланс на заливните територии.

Оценете
(0 гласа)
Още в тази категория: « „Стената” „Сребърна” »
нагоре

 

eu fond

OP okolnasreda

  

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.