За нас

Съгласно Заповед № РД 367 от 15.10.1999 г. на Министъра на околната среда, за прекатегоризиране на резервата в поддържан резерват (Заповед № РД 367 от 15.10.1999 г.) и Плана за управление, утвърден със Заповед № РД-958/11.12.2001 г. териториални органи, под чиято юрисдикция е влажната зона са: Силистренска област, община Силистрa.

Поддържан резерват „Сребърна” е изключителна държавна собственост. От 1993 година се управлява от Министерство на околната среда и водите (МОСВ).

Функционални права и задължения по природозащита и опазването му имат:

  • Дирекция „Национална служба за защита на природата” при МОСВ- София;
  • Регионална инспекция по опазване на околната среда и водите – гр. Русе.

На територията на ПР „Сребърна” през 1995 година, е изградена Административна сграда, в непосредствена близост до Природонаучния музей в с. Сребърна.

Регионална инспекция по околната среда и водите–Русе (РИОСВ) е регионален орган на Министерството на околната среда и водите, осигуряващ провеждане на държавната политика по опазване на околната среда на територията на областите Русе, Разград и Силистра с обща площ над 8 200 км2. РИОСВ-Русе има контролни, регулиращи и информационни функции.

Повече за структурата, функциите и дейността на РИОСВ-Русе можете да намерите на интернет страницата на инспекцията на адрес: http://www.riosv-ruse.org

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Русе (РИОСВ):
Пощенски адрес:
гр. Русе 7000, „Придунавски булевард” № 20, п.к. 26
Централа: 082/ 820 772; 082/ 820 774
Факс: +359 82 820 779
Център за административно обслужване:
082/ 820 774; 082/ 820 772 (вътрешен 229)
Информационен център:
082/ 820 774; 082/ 820 772 (вътрешен 227)
Зелен телефон: 082/ 809-281 
Елeктронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.
Интернет страница: www.riosv-ruse.org

Административна сграда: Управление на ПР „Сребърна”:
с. Сребърна, Силистренска област
Телефон: 08677/ 25 30
Охрана: 0889/ 417 284
Елeктронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

нагоре

srebarna lake banner 480

 

eu fond

OP okolnasreda

  

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.