НОВО: Национални конкурси за проекти на графичен знак (лого) и рекламен слоган за Биосферен парк „Сребърна“

Във връзка с отбелязване на 70-годишнината от обявяване на „Сребърна“ за защитена територия и присъединяването й към мрежата на биосферните паркове на UNESCO Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе обявява Национални конкурси за  проекти на Графичен знак (лого) и рекламен слоган за Биосферен парк „Сребърна“ Общи словия за участие: Конкурсите са предназначени за ученици от гимназиален курс…
Продължава...

Победители в конкурсите на РИОСВ-Русе за проекти на пощенска картичка и GIF анимация за Световния ден на влажните зони 2 февруари 2018 г.

Победители в конкурсите на РИОСВ-Русе за изработка на проекти за пощенска картичка и GIF анимация по повод  Световния ден на влажните зони 2 февруари 2018 г.: Победители в конкурса за  проект на  пощенска картичка (електронен вариант): I во място - Алекс Ангелов, ученик от VI А клас при ОУ „Любен Каравелов“, гр. Русе; I во място - Даниел Кр. Георгиев – VII   В клас, ОУ „Отец Паисий“,…
Продължава...

Конкурси на РИОСВ-Русе по повод Световния ден на влажните зони за проекти на пощенска картичка и GIF-анимация

Във връзка с отбелязване на Световния ден на влажните зони 2 февруари 2018 г.,  Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе обявява  конкурси за изработване на: проект на пощенска картичка за влажна зона от територията на РИОСВ-Русе  за учениците от прогимназиален етап на обучение (5-7 клас); проект за изработка на GIF- анимация за ученици от гимнациален етап на…
Продължава...

Конкурс на РИОСВ-Русе за комикс по повод Световния ден на околната среда 5 юни 2017 г.

 Във връзка с отбелязване на Световния ден на околната среда 5 юни  2017 г.,  Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе и списание „КИК“ обявяват  конкурс за комикс  на тема:  „Хората към природата“ I.Общи условия:      Конкурсът е предназначен за ученици от учебните заведения в областите Русе, Разград и Силистра;      Комиксите да отговарят на зададената тема. Участниците могат да…
Продължава...

Победители в конкурсите на РИОСВ-Русе за изработка на проекти за е-банер и значка по повод Световния ден на влажните зони 2 февруари 2017 г.

Победители в конкурсите на РИОСВ-Русе за изработка на проекти за е-банер и значка по повод  Световния ден на влажните зони 2 февруари 2017 г.: Конкурс за проект на  е-банер I во място - Християна Йорданова - X клас, СУ „Христо Ботев“ -  гр. Тутракан; II ромясто - Габриела  Иванова – IX клас,  СУ „Христо Ботев“ – гр. Русе; III то място- Александър Станчев - V…
Продължава...

Конкурси на РИОСВ-Русе по повод Световния ден на влажните зони 2 февруари 2017 г.

Във връзка с отбелязване на Световния ден на влажните зони 2 февруари 2017 г.,  Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе обявява  конкурси за изработване на: проект на значка на влажна зона от територията на РИОСВ-Русе  за учениците от среден курс на обучение; проект за изработка на е-банер за ученици от горен курс на обучение. I.Общи условия:      Конкурсите…
Продължава...

Победители в Националния конкурс за литературна творба на тема: „Наследството на Сребърна“

Победители в Националния конкурс за литературна творба на тема:„Наследството на Сребърна“, посветен на 60-годишнината от присъединяване на България към Организацията на Обединените нации за образование, наука и култура – ЮНЕСКО I ва възрастова група I во място - Радостина Димитрова -СОУ „Възраждане“ . гр. Русе; II ро място -  Силвена Петрова  - Английска гимназия „Гео Милев” – гр. Русе II ра възрастова група: I во място - Иван Иванов – СОУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“ –…
Продължава...

Победители в Националния конкурс за електронна презентация на тема: "Нека разкажем на света за българските обекти на ЮНЕСКО"

Победители в Националния конкурс за електронна презентация на тема: „Нека разкажем на света за българските обекти на ЮНЕСКО“  Победители в Националния конкурс за електронна презентация на тема:  „Нека разкажем на света за българските обекти на ЮНЕСКО“, посветен на 60-годишнината от присъединяване на България към Организацията на Обединените нации за образование, наука и култура – ЮНЕСКО   I ва възрастова група I во място -Жоржета Добринова…
Продължава...
Абонамент чрез RSS

 

eu fond

OP okolnasreda

  

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.