Списък на победителите в конкурса за изработване на проект на пъзел на тема: „Влажните зони – прехрана, развлечение и биоразнообразие“

I ва възрастова група 6-12 години

Iво място - Витан Василев – СОУПНЕ „Фридрих Шилер“ гр. Русе

IIро място Симона Палишка – ОУ „Отец Паисий“ гр. Русе

 IIро място Зухал Кадир – ОУ „Христо Ботев“ гр. Исперих

IIIто място Кристи-Анна Тодорова – Обединен детски комплекс (ОДК) гр. Силистра

Поощрителни награди:

Арзу Раханова – ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ с. Езерче

 Диджре Топалова – ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ с. Езерче

Ромина Димитрова – ОУ „Отец Паисий“ гр. Силистра

Награда за най-малкия участник в конкурса - Божидар Пейчев – ОДК Силистра

II ра възрастова група 13- 18 години

Iво място - Милица Драганова – ПМГ „Св. Климент Охридски“ гр. Силистра

IIро място Дионисий Марков  – ОДК Силистра

 IIро място  – Йоана Йорданова – ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Полско Косово

IIIто място Ирина Куртева - ПМГ „Св. Климент Охридски“ гр. Силистра

Поощрителна награда: Христина Тихова ОДК Силистра

Награди за колективна творба

Iво място - Мария Кирилова, Велина Коева и Мартина Пенчева – МГ „Баба Тонка“ гр. Русе

IIро място – Станимир Иванов, Драгомир Георгиев ОУ „Неофит Рилски“ с. Копривец

IIIто място – Илияна Стоянова, Кристияна Стефанова – СОУПНЕ „Фридрих Шилер“

гр. Русе

Специалната награда на РИОСВ-Русе: за разработка на цялостен проект се присъжда на

Николай Тодоров – СОУ „Отец Паисий“ град София

 

Предметните награди очакват победителите в Информационния център на инспекцията на адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавски” № 20, РИОСВ-Русе.

За всички участници са предвидени грамоти и поощрителни награди.

За допълнителна информация можете да се обръщате на тел.: 082/ 820 772, Рени Петрова

Екипът на РИОСВ-Русе благодари на участниците в конкурса и им пожелава крепко здраве, успехи в училището и творческо дръзновение!

Оценете
(0 гласа)
нагоре

 

eu fond

OP okolnasreda

  

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.