НОВО: Ученическо състезание, посветено на Международния ден на влажните зони (WORLD WETLANDS DAY) за разработка и представяне на реферат

Тема  „ВЛАЖНИТЕ ЗОНИ – ЕСТЕСТВЕНО РЕШЕНИЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ С ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА“

Състезанието се организира във връзка с отбелязване на Световния ден на влажните зони – 02.02.2019 г., който през настоящата година се провежда под мотото „Влажните зони – естествено решение на проблемите с изменението на климата“.

Организатор:  Русенски университет „Ангел Кънчев“,

с подкрепата на: РИОСВ - гр. Русе

 1. Общи условия за участие:
 • Допустими участници в състезанието са ученици в гимназиален (горен) курс на обучение от училища в страната – от 11 и 12 клас.
 • Състезанието има за цел да провокира интереса на младите хора към проблемите, свързани с опазването на околната среда и управлението на влажните зони. Мотото на тазгодишната кампания на WORLD WETLANDS DAY 2019 е „Влажните зони – естествено решение на проблемите с изменението на климата“ – имащо за цел да представи потенциала им за различни естествени природни решения за достъп до прясна вода, източник на прехрана, атрактивни туристически дестинации, поддържане на биологичното разнообразие, защита срещу наводнения и др.
 • Няма ограничения по отношение на използваните софтуерни продукти, материали и техники. За визуализация и онагледяване на материалите могат да бъдат използвани собствени снимки или такива, които не са под закрилата на Закона за авторското право. За участие в състезанието се приемат както индивидуални, така и колективни разработки, които отговарят на следните технически параметри и изисквания:
 • Максимален брой страници – 8;
 • Допустими формати – .doc, .docx, .pdf, .rtf или .txt;
 • Материалите могат да се изпращат по следните начини:
 • В случай че са с обем до 10 MB – по електронна поща на E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.;
 • Качване на сървър за споделяне на файлове и посочен линк за изтегляне на E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.;
 • Записани на дигитален носител по пощата или по куриер (за сметка на получателя): 7017 Русе, Русенски университет „Ангел Кънчев“, ул. Студентска 8, доц. д-р инж. Пламен Мънев (за състезанието, посветено на световния ден на влажните зони под мотото „Влажните зони – естествено решение на проблемите с изменението на климата“).
 • Материалите да са придружени със следната информация: трите имена на автора/авторите, населено място и училище, клас (курс), домашен адрес, електронна поща и телефон за връзка.
 • Краен срок за предаване/изпращане на презентациите: до 17.00 ч. на 08.02.2019 г.
 • Организаторите не поемат ангажимент за връщане на получените материали.
 • При участие в състезанието кандидатите приемат условието, че разработките им могат да бъдат използвани при подготовката на информационно-образователни материали за целите на организаторите.
 1. Оценяване и класиране
 • Разработките ще бъдат оценявани и класирани от компетентна комисия, съставена от университетски преподаватели, експерти от РИОСВ и гост – оценители.
 • Критерии за оценка на разработките: актуалност, оригиналност, достоверна фактология и използването на различни по вид художествени изразни средства и оформление. Общият брой точки по критериите е 100.
 • ВАЖНО! Резултатите ще бъдат приравнени на оценка по шестобалната система, с която участниците ще могат да кандидатстват (и предварително) за обучение в Русенския университет по специалност „Екология и техника за опазване на околната среда“.
 • Награди
 • Обявяване на резултатите и награждаване: 22.02.2019 г.
 • Победителите ще бъдат отличени с индивидуални предметни награди.
 • Всички участници ще получат Сертификат за участие в състезанието.
 • Някои от отличените материали ще бъдат публикувани в сайта на Биосферен Парк „Сребърна“ - https://srebarnalake.com.
 1. Адрес за кореспонденция:

гр. Русе 7017,

ул. „Студентска” № 8, РУ „Ангел Кънчев“,

Корпус 19, кабинет 102,

E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

За допълнителна информация: тел. 082 / 888 485.

Оценете
(0 гласа)
нагоре

 

eu fond

OP okolnasreda

  

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.