Отличени автори в конкурса на РИОСВ-Русе за комикс на тема : „Малки истории от Сребърна”, посветен на Световния ден на влажните зони 2 февруари 2023 г.

Отличени автори в конкурса на РИОСВ-Русе за комикс на тема :

„Малки истории от Сребърна”, посветен на Световния ден на влажните зони 2 февруари 2023 г., под мотото: „Време е да възстановим влажните зони“

WWD23_poster1.jpg 

  во място -  Мелин Фикри Зекея – VII клас, ОУ „Отец Паисий“, с. Подайва, Община Исперих

M Zekeya OU otez paisii Podaiva 1 01 M Zekeya OU otez paisii Podaiva 02 M Zekeya OU otez paisii Podaiva 03 M Zekeya OU otez paisii Podaiva 04

II ро място – Йордан Ивайлов Пешовски - VI   клас, ОУ „Ангел Кънчев“ гр. Русе

Jordan Peshkovski OU A Kunchev Ruse 1
 

III то място – Сияна Тодорова - VI г  клас, ОУ „Отец Паисий“ – гр. Русе

Siyana Todorova OU Otez Paisii Ruse 01 Siyana Todorova OU Otez Paisii Ruse 02 Siyana Todorova OU Otez Paisii Ruse 03 Siyana Todorova OU Otez Paisii Ruse 04

Специална награда на РИОСВ-РусеКонстантин Красимиров Митев – 11 г., НУИ „Проф. В. Стоянов“ гр. Русе

K Mitev NUI Ruse 01 K Mitev NUI Ruse 02 K Mitev NUI Ruse 03 K Mitev NUI Ruse 04 K Mitev NUI Ruse 05

Награда на журитоНина Иванова  Дучева – IV б клас, ОУ „Васил Левски“ – гр. Разград

N Ducheva OU V Levski Rz 01 Nina Ducheva OU V Levski Rz 02 Nina Ducheva OU V Levski Rz 3

Поощрителни награди:

  • Никола Искренов Маринов - III клас, ЦПЛР – Русе
N Marinov ZPLR Ruse 1
 
  • Радослав Янков Янков – VI клас, ОУ „Ангел Кънчев“ – гр. Русе
R Yankov OU A Kunchev Ruse01
 
  • Каан Айхан Хашимов – 12 г., ОУ „Виделина“, с. Сейдол, Община Лозница
Kaan Hashimov OU Videlina Seidol 1
 

Комиксите са оценени от жури  в състав:

инж. Цонка Христова – директор на РИОСВ-Русе

инж. Надежда Савова – ст. експерт в РИОСВ-Русе

Ралица Петкова – мл. експерт в РИОСВ-Русе

Рени Петрова – гл. експерт в РИОСВ-Русе

Специален гост - оценител – г-н Стоян Стоянов – изследовател на комиксовото изкуство и приятел на екоинспекцията.

Победителите в конкурса от Русе ще получат грамоти и предметни награди, които ще ги очакват в Информационния център на  Регионална инспекция по околната среда и водите - Русе (бул. „Придунавски“ № 20) след 23 февруари  2023 г. На останалите автори наградите ще бъдат изпратени по пощата на посочените адреси.

Екипът на РИОСВ-Русе изказва благодарност на участниците в конкурса и пожелава здраве и вдъхновение от природата!

Оценете
(0 гласа)
нагоре

 

eu fond

OP okolnasreda

  

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.