Ново: Отличени автори в конкурса за комикс на РИОСВ-Русе по повод Световния ден на влажните зони 2 февруари 2024 г.

Отличени автори в конкурса за комикс  на РИОСВ-Русе по повод Световния ден на влажните зони 2 февруари 2024 г., на тема:

„Един ден и една нощ от живота на бобъра...“

 

I ва възрастова група:

I во място - Сияна Яворова Тодорова, VII г клас, ОУ „Отец Паисий“ - гр. Русе;

II ро място - Мариела Ивелинова Драганова - 13 г., ОУ „Васил Априлов“ - гр. Исперих;

III то място - Ваная Негославова Маринова - VI б клас, НУИ „Проф. В. Стоянов“ - гр. Русе.

Специални награди на РИОСВ-Русе:

Ния Красенова Йорданова, НУИ „Проф. В. Стоянов“ - гр. Русе;

Виктор Светозаров Бисеров - I б клас, ОУ „Ангел Кънчев“ - гр. Русе;

Сезгин Мустафа Февзула,  VI клас, ОУ „Отец Паисий“ - с. Подайва, Община Исперих;

Сезер Мустафа Февзула, VI клас, ОУ „Отец Паисий“ - с. Подайва, Община Исперих.

 

Поощрителна награда:

 Ерай Ервин Саафи, 10 г., ОУ „Любен Каравелов“ - гр. Русе.

 

II ра възрастова група:

I во място - Боян Николаев Недков, VIII клас ПГСАГ“ „Пеньо Пенев“, гр. Русе;

II ро място - Павел Антонов Василев, 17 г., Школа за рисуване „Мармалад“ - гр. Русе;

III то място - Цветелина Ивайлова Атанасова - X а клас, СУ „Христо Ботев“ гр. Кубрат.

Победителите в конкурса от Русе ще получат грамоти и предметни награди, които ще ги очакват в Информационния център на  Регионална инспекция по околната среда и водите - Русе (бул. „Придунавски“ № 20) след 6 март  2024 г. На останалите автори наградите ще бъдат изпратени по пощата на посочените адреси.

За допълнителни въпроси можете да се обръщате към Рени Петрова-гл. експерт по „Връзки  с обществеността”  на телефон: 082/ 820 772.

Екипът на РИОСВ-Русе изказва благодарност на участниците в конкурса и пожелава здраве и пролетно настроение!

Оценете
(0 гласа)
нагоре

 

eu fond

OP okolnasreda

  

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.