Списък на победителите в конкурса на РИОСВ-Русе по повод Световния ден на влажните зони 2 февруари 2014 г.

Списъкът на победителите в конкурса на РИОСВ-Русе във връзка сотбелязване на Световния ден на влажните зони 2 февруари 2014 г. можете да видите тук

Оценете
(0 гласа)
нагоре

 

eu fond

OP okolnasreda

  

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.