Конкурс на РИОСВ-Русе за приложна творба за изработване на макети на птици

Във връзка с отбелязване на Mеждународния ден на биологичното разнообразие 22 май 2014 г. и изпълнение на проект „Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом”, одобрен за финансиране по процедура № BG161PO0005/11/3/3.2/05/26 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на национални паркове и резервати” по приоритетна ос 3 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013”, Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе обявява конкурс за приложна творба за изработване на макети на птици Условия на конкурса: •Птиците да бъдат изработени с помощта на приложна техника по избор на участниците-оригами, декупаж, малка пластика и др. •Желателно е за изработката на творбите да бъдат използвани отпадъчни материали. •Обекти на конкурса са птиците, обитаващи Поддържан резерват Сребърна”. Повече информация за птиците в резервата може да бъде намерена на интернет страницата на адрес: www.srebarnalake.com; •Участници: ученици от начален, основен и гимназиален курс на обучение от учебните заведения в областите Русе, Разград и Силистра в две възрастови групи: - първа група 7-14 години; - втора група: 14 - 16 години; - трета група: 17 - 19 години. •Желаещите да участват в конкурса могат да изпращат творбите си адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавски” № 20, РИОСВ-Русе, за конкурса. Творбите да се придружени с информация за автора-възраст, учебно заведение, телефон за контакт и пощенски адрес. •Краен срок за изпращане на творбите: 22 май 2014 г. •Обявяване на резултатите: 29 май 2014 г. •Жури: Конкурсните творби ще бъдат класирани от експерти на РИОСВ-Русе и г-жа Християна Стомонякова – регионален координатор на Българското дружество за защита на птиците за град Русе. •Критерии за оценка: творбите трябва да представят водоплаващи видове птици, да бъдат оригинални, ще се оцянява сложността на изпълнение и проявената креативност. •Най-добрите творби ще бъдат представени в изложба по време на честванията на годишнината от природозащитните дейности в ПР „Сребърна”. •За допълнителни въпроси можете да се обръщате към Рени Петрова-гл. експерт по „Връзки с обществеността” на телефони: 082/ 820 772 или 0889 417 082. Екипът на РИОСВ-Русе пожелава вдъхновение и успех на потенциалните участници!

Оценете
(0 гласа)
нагоре

 

eu fond

OP okolnasreda

  

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.