Победители в конкурсите на РИОСВ-Русе за изработка на проекти за е-банер и значка по повод Световния ден на влажните зони 2 февруари 2017 г.

Победители в конкурсите на РИОСВ-Русе за изработка на проекти за е-банер и значка по повод  Световния ден на влажните зони 2 февруари 2017 г.: Конкурс за проект на  е-банер I во място - Християна Йорданова - X клас, СУ „Христо Ботев“ -  гр. Тутракан; II ромясто - Габриела  Иванова – IX клас,  СУ „Христо Ботев“ – гр. Русе; III то място- Александър Станчев - V…
Продължава...

Конкурси на РИОСВ-Русе по повод Световния ден на влажните зони 2 февруари 2017 г.

Във връзка с отбелязване на Световния ден на влажните зони 2 февруари 2017 г.,  Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе обявява  конкурси за изработване на: проект на значка на влажна зона от територията на РИОСВ-Русе  за учениците от среден курс на обучение; проект за изработка на е-банер за ученици от горен курс на обучение. I.Общи условия:      Конкурсите…
Продължава...

Победители в Националния конкурс за литературна творба на тема: „Наследството на Сребърна“

Победители в Националния конкурс за литературна творба на тема:„Наследството на Сребърна“, посветен на 60-годишнината от присъединяване на България към Организацията на Обединените нации за образование, наука и култура – ЮНЕСКО I ва възрастова група I во място - Радостина Димитрова -СОУ „Възраждане“ . гр. Русе; II ро място -  Силвена Петрова  - Английска гимназия „Гео Милев” – гр. Русе II ра възрастова група: I во място - Иван Иванов – СОУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“ –…
Продължава...

Победители в Националния конкурс за електронна презентация на тема: "Нека разкажем на света за българските обекти на ЮНЕСКО"

Победители в Националния конкурс за електронна презентация на тема: „Нека разкажем на света за българските обекти на ЮНЕСКО“  Победители в Националния конкурс за електронна презентация на тема:  „Нека разкажем на света за българските обекти на ЮНЕСКО“, посветен на 60-годишнината от присъединяване на България към Организацията на Обединените нации за образование, наука и култура – ЮНЕСКО   I ва възрастова група I во място -Жоржета Добринова…
Продължава...

РИОСВ-Русе ще партнира на ПГДВА "Йосиф Вондрак"-гр. Русе в конкурса за еко-дизайн "Мисли зелено" 2016 г.

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ДЪРВООБРАБОТВАНЕ И ВЪТРЕШНА АРХИТЕКТУРА „ЙОСИФ ВОНДРАК” ГР. РУСЕ 7002 Русе, ул. ”Александровска” 108 тел.: (082) 836 063, (082) 836011, О Р Г А Н И З И Р А Е Ж Е Г О Д Е Н  К О Н К У Р С за екодизайн на тема “МИСЛИ ЗЕЛЕНО” ”THINKGREEN” По повод Деня на Земята -…
Продължава...

Национален конкурс на РИОСВ-Русе за електронна презентация на тема: „Нека разкажем на света за българските обекти на ЮНЕСКО“

 Във връзка с отбелязване на 60-годишнината от присъединяване на България към ЮНЕСКО Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе обявява Национален конкурс за електронна презентация на тема: „Нека разкажем на света за българските обекти на ЮНЕСКО“ Условия за участие: Идеята на конкурса е да се представят по атрактивен начин българските обекти, включени  в списъка на световното  културното и…
Продължава...

Национален конкурс на РИОСВ-Русе за литературна творба на тема: „Наследството на Сребърна“

Във връзка с отбелязване на 60-годишнината от присъединяване на България към ЮНЕСКО Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе обявява Национален конкурс за литературна творба на тема: „Наследството на Сребърна“ Условия на конкурса: Участници: ученици отосновен и гимназиален курс на обучение от страната в две възрастови групи: 14 - 16  години; 17 - 19 години. Жанр на творбата…
Продължава...

Списък на победителите в конкурса за изработване на проект на пъзел на тема: „Влажните зони – прехрана, развлечение и биоразнообразие“

I ва възрастова група 6-12 години Iво място - Витан Василев – СОУПНЕ „Фридрих Шилер“ гр. Русе IIро място Симона Палишка – ОУ „Отец Паисий“ гр. Русе  IIро място Зухал Кадир – ОУ „Христо Ботев“ гр. Исперих IIIто място Кристи-Анна Тодорова – Обединен детски комплекс (ОДК) гр. Силистра Поощрителни награди: Арзу Раханова – ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ с. Езерче  Диджре Топалова…
Продължава...
Абонамент чрез RSS

 

eu fond

OP okolnasreda

  

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.