Конкурс на РИОСВ-Русе за изработване на проект на пъзел на тема: „Влажните зони – прехрана, развлечение и биоразнообразие“ по повод Световния ден на влажните зони 20 февруари 2016 г.

 Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе обявява конкурс за изработване на проект на пъзел на тема: „Влажните зони – прехрана, развлечение и биоразнообразие“   Конкурсът е предназначен за ученици от начален, основен и гимназиален курс на обучение и цели: да провокира интереса на младите хора, да потърсят информация за  ролята на влажните зони, за ресурсите, които се…
Продължава...

Победители в конкурса за изработване на комикс на тема: „Истории в езерото”, посветен на Световния ден на влажните зони 2 февруари 2015 г.

Победители в конкурса за изработване на комикс на тема: „Истории в езерото”, посветен на Световния ден на влажните зони 2 февруари 2015 г. І ва възрастова група (4-10 години) І во място – Симеон Димитров, ОУ „Отец Паисий” - гр. Русе ІІ ро място – Грациела Дикулакова и Ива Попова, СОУПНЕ „Фридрих Шилер” - гр. Русе ІІІ то място –…
Продължава...

Конкурс за изработване на комикс на тема : „Истории в езерото”, по повод Световния ден на влажните зони 2 февруари

Във връзка с отбелязване на Световния ден на влажните зони 2 февруари 2015 г. Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе обявява конкурс за изработване на комикс на тема : „Истории в езерото” Условия на конкурса: Комиксът да съдържа до 5 рисунки в максимален формат А4, пресъздаващи разказ, с визуална последователност. По желание авторите могат да приложат кратък…
Продължава...

Конкурс на РИОСВ-Русе за приложна творба за изработване на макети на птици

Във връзка с отбелязване на Mеждународния ден на биологичното разнообразие 22 май 2014 г. и изпълнение на проект „Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом”, одобрен за финансиране по процедура № BG161PO0005/11/3/3.2/05/26 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на национални паркове и резервати” по приоритетна ос 3 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013”, Регионална…
Продължава...

Конкурс за изработване на картичка на водоплаващите птици

Във връзка с отбелязване на Световния ден на влажните зони 2 февруари 2014 г. и изпълнение на проект „Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом”, одобрен за финансиране по процедура №BG161PO0005/11/3/3.2/05/26 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на национални паркове и резервати” по приоритетна ос 3 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013”, Регионална инспекция…
Продължава...

Национален конкурс за фоторазказ

Победители в Националния конкурс за фоторазказ „Сребърна през моя обектив” на Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе, посветен на 65-годишнината от обявяването на езерото Сребърна за защитена територия, в рамките на проект „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и Резерват „Бели Лом”, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”.                                                                                                         …
Продължава...

Национален литературен конкурс

Победители в Националния литературен конкурс „Сребърна – птици и хора” на Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе, посветен на 65-годишнината от обявяването на езерото Сребърна за защитена територия, в рамките на проект „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и Резерват „Бели Лом”, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”.          …
Продължава...
Абонамент чрез RSS

 

eu fond

OP okolnasreda

  

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.