РИОСВ-Русе ще партнира на ПГДВА "Йосиф Вондрак"-гр. Русе в конкурса за еко-дизайн "Мисли зелено" 2016 г.

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ДЪРВООБРАБОТВАНЕ И ВЪТРЕШНА АРХИТЕКТУРА „ЙОСИФ ВОНДРАК” ГР. РУСЕ 7002 Русе, ул. ”Александровска” 108 тел.: (082) 836 063, (082) 836011, О Р Г А Н И З И Р А Е Ж Е Г О Д Е Н  К О Н К У Р С за екодизайн на тема “МИСЛИ ЗЕЛЕНО” ”THINKGREEN” По повод Деня на Земята -…
Продължава...

Национален конкурс на РИОСВ-Русе за електронна презентация на тема: „Нека разкажем на света за българските обекти на ЮНЕСКО“

 Във връзка с отбелязване на 60-годишнината от присъединяване на България към ЮНЕСКО Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе обявява Национален конкурс за електронна презентация на тема: „Нека разкажем на света за българските обекти на ЮНЕСКО“ Условия за участие: Идеята на конкурса е да се представят по атрактивен начин българските обекти, включени  в списъка на световното  културното и…
Продължава...

Национален конкурс на РИОСВ-Русе за литературна творба на тема: „Наследството на Сребърна“

Във връзка с отбелязване на 60-годишнината от присъединяване на България към ЮНЕСКО Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе обявява Национален конкурс за литературна творба на тема: „Наследството на Сребърна“ Условия на конкурса: Участници: ученици отосновен и гимназиален курс на обучение от страната в две възрастови групи: 14 - 16  години; 17 - 19 години. Жанр на творбата…
Продължава...

Списък на победителите в конкурса за изработване на проект на пъзел на тема: „Влажните зони – прехрана, развлечение и биоразнообразие“

I ва възрастова група 6-12 години Iво място - Витан Василев – СОУПНЕ „Фридрих Шилер“ гр. Русе IIро място Симона Палишка – ОУ „Отец Паисий“ гр. Русе  IIро място Зухал Кадир – ОУ „Христо Ботев“ гр. Исперих IIIто място Кристи-Анна Тодорова – Обединен детски комплекс (ОДК) гр. Силистра Поощрителни награди: Арзу Раханова – ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ с. Езерче  Диджре Топалова…
Продължава...

Конкурс на РИОСВ-Русе за изработване на проект на пъзел на тема: „Влажните зони – прехрана, развлечение и биоразнообразие“ по повод Световния ден на влажните зони 20 февруари 2016 г.

 Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе обявява конкурс за изработване на проект на пъзел на тема: „Влажните зони – прехрана, развлечение и биоразнообразие“   Конкурсът е предназначен за ученици от начален, основен и гимназиален курс на обучение и цели: да провокира интереса на младите хора, да потърсят информация за  ролята на влажните зони, за ресурсите, които се…
Продължава...

Победители в конкурса за изработване на комикс на тема: „Истории в езерото”, посветен на Световния ден на влажните зони 2 февруари 2015 г.

Победители в конкурса за изработване на комикс на тема: „Истории в езерото”, посветен на Световния ден на влажните зони 2 февруари 2015 г. І ва възрастова група (4-10 години) І во място – Симеон Димитров, ОУ „Отец Паисий” - гр. Русе ІІ ро място – Грациела Дикулакова и Ива Попова, СОУПНЕ „Фридрих Шилер” - гр. Русе ІІІ то място –…
Продължава...

Конкурс за изработване на комикс на тема : „Истории в езерото”, по повод Световния ден на влажните зони 2 февруари

Във връзка с отбелязване на Световния ден на влажните зони 2 февруари 2015 г. Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе обявява конкурс за изработване на комикс на тема : „Истории в езерото” Условия на конкурса: Комиксът да съдържа до 5 рисунки в максимален формат А4, пресъздаващи разказ, с визуална последователност. По желание авторите могат да приложат кратък…
Продължава...

Конкурс на РИОСВ-Русе за приложна творба за изработване на макети на птици

Във връзка с отбелязване на Mеждународния ден на биологичното разнообразие 22 май 2014 г. и изпълнение на проект „Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом”, одобрен за финансиране по процедура № BG161PO0005/11/3/3.2/05/26 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на национални паркове и резервати” по приоритетна ос 3 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013”, Регионална…
Продължава...
Абонамент чрез RSS

 

eu fond

OP okolnasreda

  

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.