Конкурси на РИОСВ-Русе по повод Световния ден на влажните зони 2 февруари 2017 г.

Във връзка с отбелязване на Световния ден на влажните зони 2 февруари 2017 г.,  Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе обявява  конкурси за изработване на: проект на значка на влажна зона от територията на РИОСВ-Русе  за учениците от среден курс на обучение; проект за изработка на е-банер за ученици от горен курс на обучение. I.Общи условия:      Конкурсите…
Продължава...

Победители в Националния конкурс за литературна творба на тема: „Наследството на Сребърна“

Победители в Националния конкурс за литературна творба на тема:„Наследството на Сребърна“, посветен на 60-годишнината от присъединяване на България към Организацията на Обединените нации за образование, наука и култура – ЮНЕСКО I ва възрастова група I во място - Радостина Димитрова -СОУ „Възраждане“ . гр. Русе; II ро място -  Силвена Петрова  - Английска гимназия „Гео Милев” – гр. Русе II ра възрастова група: I во място - Иван Иванов – СОУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“ –…
Продължава...

Победители в Националния конкурс за електронна презентация на тема: "Нека разкажем на света за българските обекти на ЮНЕСКО"

Победители в Националния конкурс за електронна презентация на тема: „Нека разкажем на света за българските обекти на ЮНЕСКО“  Победители в Националния конкурс за електронна презентация на тема:  „Нека разкажем на света за българските обекти на ЮНЕСКО“, посветен на 60-годишнината от присъединяване на България към Организацията на Обединените нации за образование, наука и култура – ЮНЕСКО   I ва възрастова група I во място -Жоржета Добринова…
Продължава...

РИОСВ-Русе ще партнира на ПГДВА "Йосиф Вондрак"-гр. Русе в конкурса за еко-дизайн "Мисли зелено" 2016 г.

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ДЪРВООБРАБОТВАНЕ И ВЪТРЕШНА АРХИТЕКТУРА „ЙОСИФ ВОНДРАК” ГР. РУСЕ 7002 Русе, ул. ”Александровска” 108 тел.: (082) 836 063, (082) 836011, О Р Г А Н И З И Р А Е Ж Е Г О Д Е Н  К О Н К У Р С за екодизайн на тема “МИСЛИ ЗЕЛЕНО” ”THINKGREEN” По повод Деня на Земята -…
Продължава...

Национален конкурс на РИОСВ-Русе за електронна презентация на тема: „Нека разкажем на света за българските обекти на ЮНЕСКО“

 Във връзка с отбелязване на 60-годишнината от присъединяване на България към ЮНЕСКО Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе обявява Национален конкурс за електронна презентация на тема: „Нека разкажем на света за българските обекти на ЮНЕСКО“ Условия за участие: Идеята на конкурса е да се представят по атрактивен начин българските обекти, включени  в списъка на световното  културното и…
Продължава...

Национален конкурс на РИОСВ-Русе за литературна творба на тема: „Наследството на Сребърна“

Във връзка с отбелязване на 60-годишнината от присъединяване на България към ЮНЕСКО Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе обявява Национален конкурс за литературна творба на тема: „Наследството на Сребърна“ Условия на конкурса: Участници: ученици отосновен и гимназиален курс на обучение от страната в две възрастови групи: 14 - 16  години; 17 - 19 години. Жанр на творбата…
Продължава...

Списък на победителите в конкурса за изработване на проект на пъзел на тема: „Влажните зони – прехрана, развлечение и биоразнообразие“

I ва възрастова група 6-12 години Iво място - Витан Василев – СОУПНЕ „Фридрих Шилер“ гр. Русе IIро място Симона Палишка – ОУ „Отец Паисий“ гр. Русе  IIро място Зухал Кадир – ОУ „Христо Ботев“ гр. Исперих IIIто място Кристи-Анна Тодорова – Обединен детски комплекс (ОДК) гр. Силистра Поощрителни награди: Арзу Раханова – ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ с. Езерче  Диджре Топалова…
Продължава...

Конкурс на РИОСВ-Русе за изработване на проект на пъзел на тема: „Влажните зони – прехрана, развлечение и биоразнообразие“ по повод Световния ден на влажните зони 20 февруари 2016 г.

 Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе обявява конкурс за изработване на проект на пъзел на тема: „Влажните зони – прехрана, развлечение и биоразнообразие“   Конкурсът е предназначен за ученици от начален, основен и гимназиален курс на обучение и цели: да провокира интереса на младите хора, да потърсят информация за  ролята на влажните зони, за ресурсите, които се…
Продължава...
Абонамент чрез RSS

 

eu fond

OP okolnasreda

  

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.