В резервата „Сребърна“ започнаха активни дейности по проекта на РИОСВ-Русе

  • Прочетена: 6 пъти
Приключването на гнездовия период на защитените птици в резервата „Сребърна“ даде старт на изпълнението на основните дейности по проекта на РИОСВ-Русе, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.”. Към настоящия момент започна строежът на западния канал с преливник. Съоръжението е проектирано в западната част на резервата, следвайки в по-голямата си част контура на прилежащия бряг на езерото.…
Продължава...

Обявена е защитена местност „Есетрите - Ветрен” на река Дунав

  • Прочетена: 116 пъти
На празника на река Дунав 29 юни е обявена нова защитена местност „Есетрите - Ветрен”. С обявяването й се цели опазването на местообитанията на критично застрашени, застрашени и уязвими видове риби, които предпочитат за място на размножаване каменисти терени с бързо течение на реката. Територията е в участък от река Дунав, в землището на село Ветрен, община Силистра, и е…
Продължава...

Със съвместна инициатива РИОСВ-Русе и АЕГ „Гео Милев“ отбелязаха 50 - годишнината от приемането на Конвенцията за световното наследство

  • Прочетена: 51 пъти
Със съвместна  инициатива РИОСВ-Русе и  възпитаници на Английска езикова гимназия „Гео Милев“ отбелязаха вчера 50-годишнината от приемането на Конвенцията за опазване на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО. Това е първото от предвидените от РИОСВ-Русе  събития за отбелязване на юбилея.  В инициативата участваха ученици от 11 клас, в профили  „ИТ и Предприемачество“ и „ИТ и Математика“ на гимназията, която…
Продължава...

В ход е процедура за обявяване на нова защитена местност край Сребърна

  • Прочетена: 67 пъти
Днес, в Административната сграда на РИОСВ-Русе в Поддържан резерват „Сребърна“ се проведе комисия за разглеждане на предложението, внесено от WWF за обявяване на нова защитена местност – ЗМ „Есетрите – Ветрен“. Това е част от процедурата, регламентирана в Закона за защитените територии.  В Комисията участваха представители на вносителите на предложението, РИОСВ-Русе, Областна администрация – Силистра, Областна дирекция „Земеделие“, Община Силистра,…
Продължава...

МОСВ дава начало на своята програма “Политики за младежта в сферата на околната среда”

  • Прочетена: 74 пъти
Министерството на околната среда и водите (МОСВ) обявява своята Програма “Политики за младежта в сферата на околната среда” („Младежи за околна среда“). Тя ще бъде изпълнена чрез регионалните структури на министерството на територията на цялата страна (Изпълнителна агенция по околната среда, регионални инспекции по околната среда и водите, дирекции на националните паркове и басейнови дирекции) в партньорства с местни и национални…
Продължава...

Над 20 000 шаранчета обогатиха рибните запаси в езерото „Сребърна“

  • Прочетена: 101 пъти
Трето поред зарибяване с  местен вид риба е осъществено вчера на територията на Поддържан резерват „Сребърна“. Над 20 хиляди бройки от вида див шаран са освободени във водните площи в  района на понтонния пристан. Зарибяването на езерото Сребърна е част от дейността „Проучване на хранителната база на голям воден бик“,  на изпълнявания проект от РИОСВ-Русе, финансиран по Оперативна програма „Околна…
Продължава...

Съвместен конкурс кани любители фотографи от страната в резервата „Сребърна“

  • Прочетена: 85 пъти
РИОСВ-Русе, Община Силистра и Природонаучния музей в с. Сребърна канят любители фотографи да се включат в Национален конкурс на тема: „Моето семейно приключение в Сребърна – обект на Световното природно наследство на ЮНЕСКО и Биосферен парк“. Инициативата е посветена на  50-годишнината от приемането на Конвенцията за опазване на световното наследство на ЮНЕСКО. Целта на конкурса е хора от всички възрасти…
Продължава...

Приключи конкурсът на екоинспекцията за детска рисунка за Световния ден на влажните зони

  • Прочетена: 194 пъти
Успешно приключи конкурсът за детска рисунка на РИОСВ-Русе  по повод Световния ден на влажните зони - 2 февруари, с тема:  „Сребърна през четирите годишни сезона“. В надпреварата се включиха ученици в две възрастови групи от трите области, като до предварително обявения срок в инспекцията постъпиха 187 рисунки. Екип на екоинспекцията, в който се включиха специалисти по биологично разнообразие внимателно оцени…
Продължава...
Абонамент чрез RSS

 

eu fond

OP okolnasreda

  

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.