Съставени са три акта за нарушения на режимите в резервата „Сребърна“

  • Прочетена: 8 пъти
Актове за установяване на административни нарушения са съставени на три лица за констатирани нерегламентирани дейности на територията на Поддържан резерват „Сребърна“ в края на миналата седмица. Два от тях са за извършване на любителски риболов на нерегламентирано място. Съгласно Плана за управление на защитената територия има определени четири местности, в които любителите могат да упражвяват това занимание. Това са местностите…
Продължава...

15 ноември 2019 г., РИОСВ-Русе отличи трима участници в Конференцията „Река Дунав – европейският път на България“.

  • Прочетена: 20 пъти
РИОСВ-Русе отличи трима участници в Ученическата конференция под надслов „Река Дунав – европейският път на България“, състояла се в Регионален исторически музей на 15 ноември 2019 г. Това са: „ВЛАЖНИТЕ ЗОНИ ПО ДУНАВСКИЯ ПЪТ“, с автор Михаела Ганчева, X клас, СУПНЕ „Фридрих Шилер“ – Русе; „В СЛУЖБА НА ДУНАВСКИЯ ВОДЕН ПЪТ“, с автор Милка Костова, IX клас, СУЕЕ „Св. Константин…
Продължава...

Картирани са всички вековни дървета на територията на РИОСВ-Русе

  • Прочетена: 50 пъти
Всички вековни дървета в териториалния обхват на РИОСВ-Русе са картирани. Дейността приключи в началото на седмицата и се реализира по проект на Министерството на околната среда и водите.  С помощта на геодезист са засечени и точните GPS координати. Вековните дървета по смисъла на Закона за биологичното разнообразие са защитени обекти. За тях грижа полагат собствениците на имотите, в които се…
Продължава...

Експерт от Поддържан резерват „Сребърна“ участва в училище за екотуризъм в Италия

  • Прочетена: 49 пъти
Експертът по биологично разнообразие в Поддържан резерват „Сребърна“ Момчил Петров взе участие в международно училище за орнитологичен и еко туризъм в Комакио, Италия. Градчето се намира до Делтата на река По и в рамките на едноименния биосферен парк. Форумът се организира по линия на UNESCO. В него са участвали професионалисти в областта на туристическите услуги и биосферните паркове от Европа…
Продължава...

МОСВ обявява фотоконкурс „ПриРодоЛюбие в 4 сезона“

  • Прочетена: 49 пъти
Министерството на околната среда и водите обявява фотоконкурс на тема „ПриРодоЛюбие в 4 сезона“. Каним за участие изкушените да намират красотата в природата и да я запечатват в кадри, които са готови да споделят. Фотографиите трябва да отговарят на едно важно условие – да отразяват красотата на родната природа през четирите сезона, да са актуални, заснети в България през последните…
Продължава...

Приключи работата по обследване на терените за предстоящите лесовъдски дейности в резервата „Сребърна“

  • Прочетена: 94 пъти
Екип от специалисти приключи работата по проучване на състоянието на горските местообитания в поддържан резерват „Сребърна“ в изпълнение на дейностите, необходими за възстановяването на Алувиалните гори 91E0* и Крайречните смесени гори 91F0 в защитената територия. Това е един от важните етапи от реализацията на изпълнявания от РИОСВ-Русе проект, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Той е своеобразно продължение…
Продължава...

Представиха Биосферен парк „Сребърна“ по време на Летния университет по програма на UNESCO

  • Прочетена: 129 пъти
Биологичното разнобразие и възможностите за еко-туризъм в Биосферен парк „Сребърна“ представиха експерти на РИОСВ-Русе пред 30 участника от 15 държави в Летния университет по програмата на UNESCO „Човекът и биосферата“. Форумът се проведе в Биосферен парк „Централен Балкан“, в периода 21-28 юли.    Международното събитие се организира от Българска фондация „Биоразнообразие“, съвместно с МОСВ, Регионалният офис на UNESCO във Венеция,…
Продължава...

Търси се храна за червените ангъчи в базата „Калимок“ в Нова Черна

  • Прочетена: 125 пъти
В Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе постъпи молба за съдействие от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания за намиране на храна (фураж, гранули за патици) за птиците от защитения вид червен ангъч (Tadorna ferruginea) в базата в с. Нова Черна. Институтът при БАН извършва консервационни дейности, свързани с размножаване и освобождаване в природата на птиците.  РИОСВ…
Продължава...
Абонамент чрез RSS

 

eu fond

OP okolnasreda

  

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.