Нова изложба с рисунки е подредена във фоайето на РИОСВ - Русе

  • Прочетена: 20 пъти
Във фоайето на Регионална инспекция по околната среда и водите - Русе е подредена изложба с рисунки, отличени по време на Международния ученически екологичен форум „Сребърна 2024 г.”, организиран от Центъра за подкрепа за личностно развитие - Обединен детски комплекс - Силистра, проведен под патронажа на кмета на общината, в периода 31 май-1 юни. Тази година екофорумът събра млади природолюбители от…
Продължава...

Отбелязахме Световният ден на околната среда - 5 юни

  • Прочетена: 16 пъти
Световният ден на околната среда се отбелязва ежегодно на 5 юни от 1974 г. насам. Тази година международната кампания се фокусира върху възстановяване качеството на земята, преодоляване на риска от опустиняване и изграждане на устойчивост под мотото „Нашата земя. Нашето бъдеще. Ние сме #GenerationRestoration.” Навсякъде по света екосистемите са застрашени. Деградацията на земята застрашава човешките права на живот, здраве, храна,…
Продължава...

РИОСВ-Русе се включва в инициатива по повод годишнина на „Натура 2000“

  • Прочетена: 91 пъти
Регионална инспекция по околната среда и водите - Русе ще отбележи 32-годишнината от създаването на мрежата от защитени зони Натура 2000 в Европейския съюз  с  участие в  инициативата BioBlitz. Проявата е на Европейската комисия в партньорство с платформата за нестопанска цел за регистриране на наблюдения на всички видове диви животни, растения и гъби  - Observation.org. На фокус през 2024 г. е защитената…
Продължава...

Световният ден на водата отбелязваме на 22 март

  • Прочетена: 250 пъти
Световният ден на водата, който се отбелязва всяка година на 22 март има за цел да повиши осведомеността и да насочи вниманието на обществеността към предприемане на действия за справяне с кризата с водата и канализацията. Инициативата се координира от механизма на ООН за достъп до вода (UN-Water), който се управлява от един или повече членове и партньори, с определен…
Продължава...

РИОСВ-Русе излъчи победители в конкурса за комикс

  • Прочетена: 222 пъти
РИОСВ-Русе определи победителите в конкурса за комикс, посветен на Световния ден на влажните зони. Тази година главният герой бе Eвроазиатският бобър (Castor fiber), чието присъствие е регистрирано през  есента на 2020 г., във водосбора на р. Русенски Лом. В комисията по оценката на творбите се включи и изследователят на комиксовото изкуство Стоян Стоянов. До предварително обявения срок в инспекцията постъпиха…
Продължава...

Денят на влажните зони отбелязваме на 2 февруари

  • Прочетена: 265 пъти
Световният ден на влажните зони се отбелязва на 2-ри февруари. На тази дата през 1971 г. в Иранския град Рамсар няколко страни подписват Конвенция за влажните зони с международно значение, особено като местообитания на водолюбиви птици, за тяхното опазване и устойчивото им ползване. Всяка година 2-ри февруари има различна тема и насоченост, за да акцентира върху различни аспекти от ползите,…
Продължава...

Бобрите са на фокус в новото предизвикателство на РИОСВ-Русе към детското творчество

  • Прочетена: 273 пъти
РИОСВ-Русе отправи ново предизвикателство към учениците от трите области, като обяви конкурс за комикс, посветен на Световния ден на влажните зони. На фокус е битието и полезните за природата навици на Eвроазиатския бобър (Castor fiber), чието присъствие бе регистрирано през  есента на 2020 г., във водосбора на р. Русенски Лом.   Бобърът  има необикновени умения да плува, да строи бентове,…
Продължава...

Всички дейности по проекта в ПР „Сребърна“ са изпълнени успешно

  • Прочетена: 286 пъти
Всички дейности, заложени по проект „Управление на сукцесионните процеси и подобряване на качеството на местообитанията на защитени водолюбиви видове във влажната зона в Поддържан резерват  „Сребърна”, са изпълнени успешно. Резултатите бяха представени днес на заключителна пресконференция, на която присъстваха директорът на РИОСВ-Русе инж. Цонка Христова, ръководителят на проекта Анелия Николова, представители на местната власт и заинтересованите институции. Проектът стратира в…
Продължава...
Абонамент чрез RSS

 

eu fond

OP okolnasreda

  

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.