Приключи строителството на западния канал в резерват „Сребърна“

  • Прочетена: 21 пъти
С официална церемония днес беше отбелязано приключването на строителството на обект „Западен канал с преливник“. Събитието беше в Природонаучния музей в с. Сребърна, като участие взеха областният управител на област Силистра Минчо Йорданов, председателят на Общинския съвет Димитър Трендафилов, кметът на Община Силистра Александър Сабанов, кметовете на селата Сребърна, Ветрен и Айдемир, представители на държавни институции, възложителите, строителния надзор и…
Продължава...

Приключва строителството на канала в Сребърна

  • Прочетена: 25 пъти
Приключват строителните дейности  на обект „Западен канал с преливник“  на територията на поддържан резерват „Сребърна“. По този повод ще се проведе публична церемония на 29 ноември, от 11 ч. в западната част на резервата. Каналът  е с дължина 2165 м, като към него е изграден бетонов преливник. Целта на съоръжението е да подпомогне естествената циркулация на водата в езерото Сребърна при…
Продължава...

Тиня и биогенни елементи са изведени от езерото Сребърна

  • Прочетена: 31 пъти
Тиня, детрит и биогенни елементи са изведени от езерото Сребърна през октомври със специализирана техника, тип амфибия. Дейността е част от изпълнение на предвидените в проекта на Регионалната инспекция по околната среда и водите - Русе мероприятия за намаляване на притока на биогени и ограничаване на сукцесията в резервата „Сребърна“, заедно с отстраняването на кочки (плаващи тръстикови острови) и сива…
Продължава...

На 3 ноември отбелязваме Международния ден на биосферните паркове

  • Прочетена: 37 пъти
Трети ноември е определен за Международен ден на биосферните паркове през 2021 г. с Решение на Генералната конференция на ЮНЕСКО. „Централен Балкан“, „Червената стена“, „Сребърна“ и „Узунбуджак“ са четирите български биосферни парка, обявени през 2017 г. по Програмата „Човекът и биосферата“ на ЮНЕСКО. Номинирането им една година по-рано е подкрепено и от местните общности, и от отговорните институции. Биосферните паркове…
Продължава...

Експерт на РИОСВ-Русе участва в конференция на ЮНЕСКО

  • Прочетена: 45 пъти
Експертът по биологично разнообразие в ПР „Сребърна“ Момчил Петров взе участие в субрегионална среща в град Котор (Черна гора), в края на октомври. Срещата е организирана от офиса на Центъра за световно наследство на ЮНЕСКО във Венеция. Целта на форума е да се обсъдят идеи и предложения във връзка с изготвянето на регионален план за действие за Северна Америка и…
Продължава...

Борбата с инвазивните видове и устойчивото управление на влажните зони във фокуса на работно посещение по проекта на РИОСВ-Русе

  • Прочетена: 93 пъти
Борбата с инвазивните растителни видове и устойчивото управление на влажните зони бяха предмет на работното посещение в Португалия на екипа по проекта, който РИОСВ-Русе изпълнява на територията на Поддържан резерват „Сребърна“. Работното посещение се реализира през втората половина на септември, в северната част на страната, в рамките на дейностите, свързани с популяризиране на влажната зона и обмяна на добри практики…
Продължава...

На територията на Поддържан резерват „Сребърна“ се изпълнява заключителната част от строителството на обект „Западен канал с преливник“. Дейностите започнаха в началото на август, след приключване на размножителния период на защитените видове птици

  • Прочетена: 161 пъти
На територията на Поддържан резерват „Сребърна“ се изпълнява заключителната част от строителството на обект „Западен канал с преливник“. Дейностите започнаха в началото на август, след приключване на размножителния период  на  защитените видове птици и бозайници. Тази година се отчетоха високи стоежи на водите на река Дунав, което наложи двукратно отваряне на шлюзовете за опресняване на водите в езерото. Това доведе…
Продължава...

Експертите на РИОСВ-Русе полагат грижи за млад бял щъркел в с. Сребърна

  • Прочетена: 106 пъти
Служители на РИОСВ-Русе на територията на Поддържан резерват „Сребърна“ полагат грижи за млад екземпляр от вида бял щъркел (Ciconia ciconia) в административната сграда на резервата. Птицата е паднала от гнездо в с. Сребърна, в което е имало два екземпляра, но единият не е оцелял. Щъркелът е в добро общо състояние, без видими наранявания  и по тази причина е преценено, че…
Продължава...
Абонамент чрез RSS

 

eu fond

OP okolnasreda

  

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.