Над 20 000 шаранчета обогатиха рибните запаси в езерото „Сребърна“

  • Прочетена: 1 пъти
Трето поред зарибяване с  местен вид риба е осъществено вчера на територията на Поддържан резерват „Сребърна“. Над 20 хиляди бройки от вида див шаран са освободени във водните площи в  района на понтонния пристан. Зарибяването на езерото Сребърна е част от дейността „Проучване на хранителната база на голям воден бик“,  на изпълнявания проект от РИОСВ-Русе, финансиран по Оперативна програма „Околна…
Продължава...

Съвместен конкурс кани любители фотографи от страната в резервата „Сребърна“

  • Прочетена: 10 пъти
РИОСВ-Русе, Община Силистра и Природонаучния музей в с. Сребърна канят любители фотографи да се включат в Национален конкурс на тема: „Моето семейно приключение в Сребърна – обект на Световното природно наследство на ЮНЕСКО и Биосферен парк“. Инициативата е посветена на  50-годишнината от приемането на Конвенцията за опазване на световното наследство на ЮНЕСКО. Целта на конкурса е хора от всички възрасти…
Продължава...

Приключи конкурсът на екоинспекцията за детска рисунка за Световния ден на влажните зони

  • Прочетена: 142 пъти
Успешно приключи конкурсът за детска рисунка на РИОСВ-Русе  по повод Световния ден на влажните зони - 2 февруари, с тема:  „Сребърна през четирите годишни сезона“. В надпреварата се включиха ученици в две възрастови групи от трите области, като до предварително обявения срок в инспекцията постъпиха 187 рисунки. Екип на екоинспекцията, в който се включиха специалисти по биологично разнообразие внимателно оцени…
Продължава...

Нови плаформи за пеликаните са изградени в резервата „Сребърна“

  • Прочетена: 87 пъти
По проект на РИОСВ-Русе, финансиран  от  Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.”, са изработени 3 нови платформи във водните площи на поддържан резерват „Сребърна“.  Една от тях е комбинирана – между платформа и понтон, а другите две са само понтонни. Изработката на новите платформи е част от поддържащите дейности в колонията на къдроглавия пеликан. По проекта са заложени …
Продължава...

Световният ден на влажните зони се отбелязва на 2 февруари

  • Прочетена: 104 пъти
Световният ден на влажните зони се чества всяка година на 2-ри февруари като целта е повишаване на глобалната осведоменост за значението на влажните зони. Тази година за първи път Световният ден на влажните зони ще се отбелязва официално под егидата на ООН – с резолюция на Общото събрание на ООН от 30 август 2021 г., 2 февруари е обявен за…
Продължава...

Бракониерски мрежи са извадени от езерото „Сребърна“ вчера

  • Прочетена: 125 пъти
Охранителите на Поддържан резерват „Сребърна“ са извадили 3 бр. рибарски мрежи с  обща дължина от 150 метра от водните площи  на защитената територия вчера, 6 януари. Извършителят е неизвестен, а нарушението е констатирано  в локва „Бабушко блато“ при  при ежедневния  обход на резервата.  Незаконните уреди за риболов са извадени от езерото и са  на съхранение в административната сграда. В отговор…
Продължава...

Съставен е акт за незаконен риболов в поддържан резерват „Сребърна“

  • Прочетена: 125 пъти
Експертите на РИОСВ-Русе съставиха акт за установяване на административно нарушение на физическо лице по  Закона за защитените територии в поддържан резерват „Сребръна“. Нарушението - навлизане с плавателен съд в акваторията в езерната част на Поддържан резерват (ПР) „Сребърна”,  е установено на 1 декември при наблюдение на защитената територия от административната сграда на резервата. Експертът по биолгогично разнообразие и служител по…
Продължава...

Приключват поддържащите мероприятия в колонията на къдроглавия пеликан в резервата „Сребърна“

  • Прочетена: 138 пъти
Приключиха дейностите по изграждане на дървена ограда около сегашната колония на къдроглавите пеликани в Поддържан резерват „Сребърна“. Оградата цели опазване на мътилата и люпилата на защитените птици от набезите на диви свине и хищни бозайници. Заедно с това до края на годината ще се поставят нови платформи за гнездене на защитените птици. Тези дейности се реализират в рамките на изпълнявания…
Продължава...
Абонамент чрез RSS

 

eu fond

OP okolnasreda

  

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.