С публична церемония бе открит обновеният Природонаучен музей в с. Сребърна

На 2 септември 2014 г. в сградата на Природонаучния музей в с. Сребърна се проведе публична церемония за приключване на четири дейности по изпълнявания от РИОСВ-Русе проект – ремонт на музея и административната сграда на Поддържан резерват „Сребърна”, рехабилитация и възстановяване на изградената посетителска инфраструктура в ЗМ „Пеликаните”, отстраняване на пропадания, прочистване на канавки и др. на противопожарните пътища и изграждане на експертна система за автоматично отчитане на водното ниво на северния и южния шлюз в езерото.

Тези дейности се реализират в изпълнение на проект „Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом”, одобрен за финансиране по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, процедура № BG161PO0005/11/3/3.2/05/26, по приоритетна ос 3“.

В публичната церемония участие взеха Светлана Иванова - ръководител на проекта, както и др. членове на екипа,  Тодор Динков – директор на дирекция в Областна администрация – Силистра, Емил Гойчев – зам. кмет на община Силистра, Георги Иванов – кмет на с. Сребърна, Елена Илиева – директор н ПНМ „Сребърна“, част от фирмите-изпълнители на ремонтните дейности и др.

Ръководителят на проекта г-жа Иванова представи резултатите от извършените дейности. Тя изрази задоволството си, че в над 30–годишната история на музея това е първият голям ремонт, който го превръща в съвременен посетителски център. Г-жа Иванова изказа персонална благодарност на дългогодишния директор на музея д-р Росен Илиев за преаранжиране на обновените витрини и почистване на препарираните птици и животни. Мащабните фотоси с пейзажи от биосферното езеро допълват общата визия и представят красотата на резервата през четирите сезона.

Предстои да бъде въведена аудиосистема с голям LCD телевизор, което е част от техническо оборудване, с което ще е възможно провеждане на различни форуми на територията на музея и резервата.

В административната сграда към резервата е обособен център за управление и командна зала. Монтирана е експертна система за дистанционно наблюдение на водните нива на река Дунав и на езерото при двата шлюза за връзка с нея. Данните от изследванията ще бъдат на разположение в интернет на страницата на резервата към края на септември, допълни г-жа Иванова.

Рехабилитирана е посетителската инфраструктурата на резервата. На обособените 18-те места за отдих са обновени беседките, масите и пейките. Поставени са и кошчета за събиране на отпадъци. Изцяло са подменени двете дървени кули за наблюдение на птиците. Отстранени са пропаданията и неравностите на 433 м от противопожарни пътища.

IMG 5669 - Copy IMG 5680 P8060218
IMG 5696 - Copy IMG 5641 - Copy IMG 5702 - Copy

Г-жа Иванова сподели с присъстващите, че към настоящия момент са реализирани 2/3 от заложените дейности по проекта. В ход са процедурите за изготвяне на Планове за управление на двата резервата и защитените местности „Пеликаните” и „Ломия”, изработването на информационно-образователните пакети за три възрастови групи. Избран е изпълнител за изграждането на системата за видеонаблюдение и обществен достъп. В момента тече процедура за избор на изпълнител за почистване и укрепване на захранващия канал. Г-жа Иванова изрази надежди, че  до края на ноември ще бъде готов и филма за Сребърна. 

„С новия си вид резерватът и музеят имат шанс да привличат все повече туристи от България и чужбина, за да се запознаят с красотите на селото, района и страната”, каза в приветствието си кметът на с. Сребърна Георги Иванов. Директорът на музея г-жа Елена Илиева благодари на екипа по управление на проекта и служителите си за проявените усилия. Тя се присъедини към пожеланията за висока посещаемост на музея от природолюбители.

Оценете
(0 гласа)
нагоре

 

eu fond

OP okolnasreda

  

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.