Logo
Печат на тази страница

С публична церемония бе открит обновеният Природонаучен музей в с. Сребърна

На 2 септември 2014 г. в сградата на Природонаучния музей в с. Сребърна се проведе публична церемония за приключване на четири дейности по изпълнявания от РИОСВ-Русе проект – ремонт на музея и административната сграда на Поддържан резерват „Сребърна”, рехабилитация и възстановяване на изградената посетителска инфраструктура в ЗМ „Пеликаните”, отстраняване на пропадания, прочистване на канавки и др. на противопожарните пътища и изграждане на експертна система за автоматично отчитане на водното ниво на северния и южния шлюз в езерото.

Тези дейности се реализират в изпълнение на проект „Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом”, одобрен за финансиране по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, процедура № BG161PO0005/11/3/3.2/05/26, по приоритетна ос 3“.

В публичната церемония участие взеха Светлана Иванова - ръководител на проекта, както и др. членове на екипа,  Тодор Динков – директор на дирекция в Областна администрация – Силистра, Емил Гойчев – зам. кмет на община Силистра, Георги Иванов – кмет на с. Сребърна, Елена Илиева – директор н ПНМ „Сребърна“, част от фирмите-изпълнители на ремонтните дейности и др.

Ръководителят на проекта г-жа Иванова представи резултатите от извършените дейности. Тя изрази задоволството си, че в над 30–годишната история на музея това е първият голям ремонт, който го превръща в съвременен посетителски център. Г-жа Иванова изказа персонална благодарност на дългогодишния директор на музея д-р Росен Илиев за преаранжиране на обновените витрини и почистване на препарираните птици и животни. Мащабните фотоси с пейзажи от биосферното езеро допълват общата визия и представят красотата на резервата през четирите сезона.

Предстои да бъде въведена аудиосистема с голям LCD телевизор, което е част от техническо оборудване, с което ще е възможно провеждане на различни форуми на територията на музея и резервата.

В административната сграда към резервата е обособен център за управление и командна зала. Монтирана е експертна система за дистанционно наблюдение на водните нива на река Дунав и на езерото при двата шлюза за връзка с нея. Данните от изследванията ще бъдат на разположение в интернет на страницата на резервата към края на септември, допълни г-жа Иванова.

Рехабилитирана е посетителската инфраструктурата на резервата. На обособените 18-те места за отдих са обновени беседките, масите и пейките. Поставени са и кошчета за събиране на отпадъци. Изцяло са подменени двете дървени кули за наблюдение на птиците. Отстранени са пропаданията и неравностите на 433 м от противопожарни пътища.

IMG 5669 - Copy IMG 5680 P8060218
IMG 5696 - Copy IMG 5641 - Copy IMG 5702 - Copy

Г-жа Иванова сподели с присъстващите, че към настоящия момент са реализирани 2/3 от заложените дейности по проекта. В ход са процедурите за изготвяне на Планове за управление на двата резервата и защитените местности „Пеликаните” и „Ломия”, изработването на информационно-образователните пакети за три възрастови групи. Избран е изпълнител за изграждането на системата за видеонаблюдение и обществен достъп. В момента тече процедура за избор на изпълнител за почистване и укрепване на захранващия канал. Г-жа Иванова изрази надежди, че  до края на ноември ще бъде готов и филма за Сребърна. 

„С новия си вид резерватът и музеят имат шанс да привличат все повече туристи от България и чужбина, за да се запознаят с красотите на селото, района и страната”, каза в приветствието си кметът на с. Сребърна Георги Иванов. Директорът на музея г-жа Елена Илиева благодари на екипа по управление на проекта и служителите си за проявените усилия. Тя се присъедини към пожеланията за висока посещаемост на музея от природолюбители.

Оценете
(0 гласа)
Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.