Гнездовият период на къдроглавия пеликан в ПР „Сребърна” премина успешно

Гнездовият период на къдроглавия пеликан в Поддържан резерват „Сребърна” премина в спокойна обстановка, без отчетени неблагоприятни фактори, които да го компроментират.

В началото на 2014 г., през февруари около 80 двойки загнездиха на наколните платформи и бреговата ивица. През април птиците се сдобиха с ново поколение. Отглеждането им протече в нормална обстановка, което доведе до тяхното израстване и самостоятелност. През месец юли птиците мигрираха в съседните водоеми и по поречието на река Дунав. При подготовката за есенната миграция и прелитане над територията на резервата в полет са преброени около 300 броя (възрастни екземпляри и млади от новото поколение).

След отлитането на птиците съгласно работна програма, изпълнявана от „Льо Балкан”  започнаха поддържащи дейности в пеликанската колония, които включват  почистване и укрепване на наколните платформи и подготовката за  изграждане на нова.

През месец септември на територията на резервата са наблюдавани розови и къдроглави пеликани, неми лебеди, малки бели чапли, черни щъркели и земеродни рибарчета.

В момента водното ниво  в езерото е 275 см., а в захранващия канал в  230 см. Продължават да навлизат водни количества от р.Дунав. 

Оценете
(0 гласа)
нагоре

 

eu fond

OP okolnasreda

  

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.