Logo
Печат на тази страница

Доставени са три химически тоалетни за удобство на посетителите на ПР „Сребърна”

Три броя химически тоалетни са доставени и монтирани на обособените места за отдих по Западния противопожарен път в района на ПР „Сребърна”.

Това е част от категорията мероприятия „Посетителска инфраструктура и капитално строителство” на проект „Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом”, одобрен за финансиране по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г., изпълняван от РИОСВ-Русе.

Доставката е осъществена от  „ЕКОТОЙ - СЕРВИЗ” ООД – клон Русе, които са поели ангажимент за поддръжка и обслужване на тоалетните до края на февруари 2017 г.

Предстои монтиране на информационни и указателни табели по рехабилитираната посетителска инфраструктура в резервата.  

 

Оценете
(0 гласа)
Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.