Обсъден е проектът на актуализирания план за управление на ПР „Сребърна”

На 11 декември 2014 г. в Природонаучния музей с. Сребърна се проведе обществено осъждане на актуализирания план за управление на ПР „Сребърна”. Участваха представители на Министерство на околната среда и водите, на РИОСВ-Русе като бенефициент и възложител, на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН, на Фондация „Льо Балкан”, WWF-България, Българска фондация „Биоразнообразие”, местното население и др.

Актуализацията на Плана за управление на ПР „Сребърна” е възложена на Обединение „Сребърна-Бели Лом” в изпълнение на проект „Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват „Сребърна” и Резерват „Бели Лом”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”.

Copy of DSC00426Обсъдени бяха въпроси, свързани с бъдещото управление на резервата по отношение на хидрологичния режим, тенденциите във функционирането на екосистемите, проекти свързани с подържащи и възстановителни дейности, спешни мерки за управление и зониране на резерватната територия.

Представителните на местното население демонстрираха заинтересованост и съпричастност към проблемите на резервата.

В едномесечен срок изпълнителят е длъжен да предостави протокола с всички постъпили становища, предложения и мнения за окомплектоване на документацията и изпращаното й в МОСВ.

Оценете
(0 гласа)
нагоре

 

eu fond

OP okolnasreda

  

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.