Езерото Сребърна се покрива с тънък лед

Вследствие ниските температури през последните дни всички водни площи в периферията на Поддържан резерват „Сребърна” са покрити с 2 см лед. Очаква се до дни ледената пелена да обгърне и голямото водно огледало.

Обстановката в резервата е спокойна, не се наблюдава движение на птици. Нивото на водата в езерото е 295 см., а на южния шлюз при захранващия канал е около 20 см. Очаква се леко повишение на водните нива, но това няма да окаже съществено значение за хидрологичния режим в резервата.

В рамките на изминалите дни са наблюдавани 8 двойки розови пеликани и единични екземпляри голяма белочела гъска. Те не са характерни гнездящи видове за ПР „Сребърна”, но ползват езерото като хранителна база и място за почивка.

Оценете
(0 гласа)
нагоре

 

eu fond

OP okolnasreda

  

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.