Всички водни площи в резервата „Сребърна” са замръзнали

Всички водни площи на територията на ПР „Сребърна” са покрити с лед, с дебелина 7-8 см. Незамръзнали са само малки ивици в местността „Бабушко блато”, където се наблюдават струпвания на екземпляри от вида белочела водна кокошка. Нивото на водата е 295 см.

Експертите на РИОСВ – Русе предупреждават гостите в резервата и местните жители да не практикуват риболов върху леда поради опасност от нежелателни инциденти.

В момента освен водни кокошки могат да се наблюдават неми лебеди. Единични екземпляри къдроглави и розови пеликани скитат край незамръзнали водоеми и по поречието на река Дунав в търсене на храна. 

Оценете
(0 гласа)
нагоре

 

eu fond

OP okolnasreda

  

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.