В РИОСВ - Русе са постъпили 152 творби в конкурса за комикс

До предварително обявения срок 2 февруари 2015 г., в РИОСВ-Русе постъпиха общо 152 творби за конкурса за  комикс на тема: „Истории в езерото”. Той е посветен на Световния ден на влажните зони 2 февруари 2015 г. В надпреварата са се включили възпитаници от детски градини и училища от учебните заведенията в областите Русе, Разград и Силистра.

Конкурсните творби ще бъдат оценявани от жури, състоящо се от експерти на РИОСВ-Русе и гост-оценителите г-жа Християна Стомонякова – представител на Българското дружество за защита на птиците и г-н Стоян Стоянов – инициатор на експозицията „Музей на комикса” в гр. Русе, намираща се в Регионална библиотека „Любен Каравелов”.

Резултатите ще бъдат публикувани на 4 февруари 2015 г. на интернет страницата на РИОСВ-Русе. С най-добрите проекти ще бъде подредена изложба в Информационния център на инспекцията. Победителите ще бъдат отличени с грамоти и предметни награди. Предвидена е и специална награда за най-добрите проекти. Те ще бъдат публикувани в притурката за комикси на в-к  „Форум”. 

Оценете
(0 гласа)
нагоре

 

eu fond

OP okolnasreda

  

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.