РИОСВ - Русе излъчи победителите в конкурса за комикс

Комисия от експерти на РИОСВ-Русе и гост-оценителите Християна Стомонякова – от Българско дружество за защита на птиците и Стоян Стоянов – редактор на „Форум-комикс Арт” излъчи победители в конкурса за  комикс на тема: „Истории в езерото”, посветен на  Световния ден на влажните зони 2 февруари 2015 г. В надпреварата участваха 152 творби на ученици от учебните заведения в областите Русе, Разград и Силистра. Независимо, че конкурсът е предназначен за ученици, интерес към него са проявили и деца от подготвителни групи на две детски градини в Русе.

Твобрите са оценявани по няколко критерия. На първо място – дали отговарят на темата, дали има история и логична последователност между комиксните панели и др.

В голяма част от творбите, участниците са отразили най-харктерните обитатели на влажните зони – водолюбивите птици, техните поведечески навици, размножаване и миграция. Като проблеми във влажните зони учениците са отразили замърсяването им с отпадъци, бракониерството и безпокоевето на птиците.  

Журито е единодушно, че независимо от краткото време, участниците в конкурса са се постарали да научат повече за обитателите на влажните зони и да усвоят техниката на комикса.

Освен за победителите, награди и грамоти са предвидени за всички участници в конкурса. Те ще бъдат раздавани след 6 февруари в Информационния център на инспекцията. 

С най-добрите комикси ще бъде подредена изложба в Информационния център на инспекцията.

Най-добрите проекти ще бъдат публикувани в притурката за комикси на в-к  „Форум”.

Списък на победителите в конкурса за изработване на комикс на тема:

Истории в езерото”,

посветен на Световния ден на влажните зони 2 февруари 2015 г.

 

І ва възрастова група (4-10 години)

І во място – Симеон Димитров, ОУ „Отец Паисий” - гр. Русе

ІІ ро място – Грациела Дикулакова и Ива Попова, СОУПНЕ „Фридрих Шилер” - гр. Русе

ІІІ то място – Виктория Крумова – СОУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ” - гр. Русе

Специалната награда на РИОСВ-Русе – Ива Савова – ОУ „Любен Каравелов” – гр. Русе

Поощрителна награда – Ния Пехливанова – ОУ „Отец Паисий” – гр. Силистра

Екипна награда – Христина Златева, Матей Кубратов и Ралица Паламаркова – подготвителна група, ЦДГ „Пролет” гр. Русе

ІІ ра възрастова група (5-7 клас)

І во място – Виктрия Стоянова, ОУ „Братя Миладинови” - гр. Русе

ІІ ро място – Преслав Пенков, ОУ „Отец Паисий” - гр. Русе

ІІІ то място – Тереза Иванова – ОУ „Ангел Кънчев” – гр. Русе

Специалната награда на РИОСВ-Русе – Иван Андреев, СОУ „Христо Ботев”- гр. Русе

Поощрителни награди –

Ивелина Йорданова, СОУ „Христо Ботев” – гр. Тутракан

Милка Костова, СОУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ” - гр. Русе

ІІІ та възрастова група (8-12 клас)

І во място – Вероника Панайотова – СОУПНЕ „Фридрих Шилер” - гр. Русе

ІІ ро място – Валя Николова – ОДК – Силистра, Школа по изобразително изскуство

ІІІ то място – Сонер Азиз – Средно общообразователно духовно училище

Специални  награда на РИОСВ-Русе –

Никола Бошнаков, ОУ „Тома Кърджиев” гр. Русе (за използване на комик в стил Манга)

Биргюл Мустафа – ПГ по производствени технологии „Евлогий Гиоргиев” – гр. Силистра (за използване на стил графична новела)

Поощрителни награди –

Габриела Григорян - СОУПНЕ „Фридрих Шилер” - гр. Русе

Иван Иванов – ПГМТ „Вл. Комаров” – гр. Силистра

Наградите и грамотите ще се връчват след 6 февруари 2015 г. в Информационния център на РИОСВ-Русе, бул. „Придунавски” № 20, всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа.

Екипът на РИОСВ-Русе благодари на авторите за проявения интерес и им пожелава успехи и творческо вдъхновение!

Оценете
(0 гласа)
нагоре

 

eu fond

OP okolnasreda

  

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.