Директорът на РИОСВ-Русе издаде две ограничителни заповеди за територията на Поддържан резерват „Сребърна”

Директорът на РИОСВ-Русе инж. Лилия Атанасова издаде две ограничителни заповеди за територията на Поддържан резерват „Сребърна” във връзка с констатираните случаи на заболяването Инфлуенца грип (N5N1), при намерените мъртви екземпляри от вида къдроглав пеликан през март тази година.

Заповедите касаят посещенията в Защитена местност „Пеликаните” - бившата буферна зона на резервата, прилежащите територии, ползването на туристическата инфраструктура и извършването на любителски риболов.

Ограничителните разпоредби са сведени до знанието на заинтересованите лица, а охраната на резервата е предупредила служителите на музея също да информират посетителите да не предприемат разходки.

Ограничението за посещения в резервата е с период на действие до отпадане на определените със заповед мерки за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестта инфлуенца от страна на Изпълнителния директор на Българска агенция за безопасност на храните.

Същият срок важи и за заповедта за забрана за извършване на спортен риболов на територията резервата.  

За спазване на ограничителните заповеди ще следи охраната на резервата. Спрямо нарушителите ще бъдат прилагани административно-наказателни разпоредби.

В момента обстановката в резервата е спокойна. В колонията на къдроглавия пеликан гнездят 45 двойки. Все още е трудно да се определи броят на новоизлюпените птици. Нивото на водата при голямо водно огледало е 310 см, а при захранващия канал е 230 см, но се покачва с нивото на водите на река Дунав.

Оценете
(0 гласа)
нагоре

 

eu fond

OP okolnasreda

  

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.