РИОСВ-Русе отбеляза Световния ден на околната среда 5 юни с деца от Ресурсния център в гр. Русе

Със съвместна инициатива между РИОСВ-Русе и Ресурсния център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности - гр. Русе бе отбелязан Световния ден на околната среда -5 юни.

Децата имаха възможност да се запознаят с филм за Поддържан резерват „Сребърна” и З D макета, представящ звуците и местообитанията на  птиците, обитаващи защитената територия.

По-късно в Информационния център на инспекцията се откри изложба на тема „Дай живот на отпадъка”. Предметите са изработени от отпадъчни материали по време ваканционните ателиета, провеждащи се отначалото на месец юни в ресурсния център. Целта на приложната дейност, е да се провокира творческото мислене на децата и същевременно развиване на фината моторика и възпитание в грижа за околната среда.

              Всяко дете получи индивидуален подарък за старанието си – информационно–образователни материали, които да му напомнят за резервата „Сребърна” и неговите обитатели.

            Предметите ще бъдат в Информационния център до края на месец юни. С това инспекцията поставя началото на едно добро сътрудничество с децата и учителите от Ресурсния център в гр. Русе. 

Световният ден на околната среда е основният механизъм на ООН за повишаване на осведомеността и за насърчаване на действия за опазване на околната среда в световен мащаб. През годините честването на този ден се е превърнало в значима глобална платформа за въвличане на обществото в проблематиката за опазване на околната среда в над 100 държави.Това е добра възможност за хората да допринесат в грижата за околната среда, обединявайки индивидуалните си усилия в колективна енергия с нарастващо позитивно въздействие върху планетата.

Темата на Световния ден на околната среда през 2015 г. е „Седем милиарда мечти. Една планета. Нека се погрижим.“.

 

Оценете
(0 гласа)
нагоре

 

eu fond

OP okolnasreda

  

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.