Отменени са ограниченията за посещения и риболов в Поддържан резерват „Сребърна”

Директорът на РИОСВ-Русе отмени ограниченията, свързани с ползване на посетителската инфраструктура и извършването на спортен риболов на територията на Поддържан резерват „Сребърна”. Това стана възможно след заповедта на Българската агенция по безопасност на храните за отмяна на защитните мерки по отношение на констатираните случаи на инфлуенца по птиците в резервата, от която пострадаха 42 възрастни къдроглави пеликана.

Любителите на спортния риболов могат да използват следните участъци – местността „Лодкостоянката” и брега на река Дунав в границите на резервата.  При високи дунавски води и невъзможност за извършване на риболов на посочените места,  той може да се осъществява в участъка от почивен дом „Сребърна” в южна посока по протежение на 400 м до местността „Канаричката”. Риболовът да се извършва в светлата част на денонощието, през всички дни от седмицата, като разрешеното количество е до 3 кг риба на ден.

В момента обстановката в резервата е спокойна. В колонията на къдроглавия пеликан пребивават 42 двойки възрастни и 78 млади екземпляри. Те са в отлично състояние, извършват облитания и се хранят добре. На ново поколение са радва и немият лебед.  Нивото на водата при голямо водно огледало е 290 см, отчита се лек спад, във връзка с падане нивото на водите в река Дунав. 

Оценете
(0 гласа)
нагоре

 

eu fond

OP okolnasreda

  

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.