Извършени са поддържащи дейности на територията на Поддържан резерват „Сребърна“

 През предходната седмица са извършени поддържащи дейности на територията на  ПР „Сребърна“. Окосена е тръстиката около колонията на къдроглавия пеликан. С нея са постлани наколните платформи и местата, на които птиците оформят гнездата си. Тази дейност се извършва всяка година и улеснява птиците при подготовката им за гнездовия период, като им дава  възможност за по-лесно кацане и излитане от гнездовата колония и осигурява спокойствието им чрез добра видимост към околните пространства.  Източният и западният противопожарен път са почистени от саморасла растителност и храсти, за осигуряване на достъп до специализирани автомобили в случаи на пожар.

В момента на територията на резервата се наблюдават постоянните обитатели – лебеди, водни кокошки, зеленоглава патица, малък и колям корморан, както и прелетните зимуващи видове - голяма белочела гъска и зимно бърне.

Рехабилитираният канал, осигуряващ захранването на езерото с вода от р. Дунав, все още е сух поради ниските водни стоежи в реката. Южният шлюз на канала е затворен, а нивото в голямото водно огледало на езерото е 220 см.

Оценете
(0 гласа)
нагоре

 

eu fond

OP okolnasreda

  

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.