Езерото Сребърна замръзна

Езерото в Поддържан резерват „Сребърна“  замръзна, вследствие на ниските температури през последните няколко дни. Дебелината на леда е около 10 см. Само в центъра на голямото водно огледало има незамръзнало петно, на което се наблюдават струпвания на постояно пребиваващите в резервата видове - водни кокошки, зеленоглави патици и корморани.  В момента  на територията на ПР „Сребърна“ има  многобройно ято от вида голяма белочела гъска,  зимуващ в резервата. Нивото на водата в езерото е 215 см.

 Експертите на РИОСВ – Русе предупреждават гостите в резервата и местните жители да не практикуват риболов върху леда, за да не стигне до нежелателни инциденти.

В края на миналата година,  в колонията на къдроглавия пеликан баха наблюдавани около 34 екземпляра от защитения вид, но все още е рано за началото на гнездовия им период. Обикновено той започва в края на февруари месец. Вероятно птиците в момента са по поречието на река Дунав и край незамръзналите водоеми в търсене на храна и място за почивка. 

Оценете
(0 гласа)
нагоре

 

eu fond

OP okolnasreda

  

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.