РИОСВ-Русе обяви конкурс за проект на пъзел по повод Световния ден на влажните зони 2 февруари

Във връзка с отбелязване на Световния ден на влажните зони - 2 февруари, Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе обявява конкурс за изработване на проект на пъзел на тема: „Влажните зони – прехрана, развлечение и биоразнообразие“.

Конкурсът е предназначен за ученици от начален, основен и гимназиален курс и провокира младите хора, да се информират за  ролята на влажните зони, за ресурсите, които се добиват от тях, значението им за поддържане на природния баланс и за биологичното им разнообразие. 

 Няма ограничения за използваните материали и техника. Творбите могат да бъдат изработени на дебел картон с размери 35-50 см, като броят на елементите да е от 10 до 50.  Те могат да бъдат изрязани или апликирани или само да бъдат очертани.

Крайният  срок за предаване/изпращане на творбите в инспекцията  е 2 февруари 2016 г., като резултатите ще бъдат обявени на 8 януари. Подробна информация за конкурса е публикувана на адрес: http://www.riosv-ruse.org/konkursinariosv-ruse.html.

                

Световният ден на влажните зони се чества всяка година на 2 февруари, за да се повиши информираността за значението им за човечеството и планетата. Темата за 2016 г. е „Влажните зони и нашето бъдеще -  устойчив поминък“.  Тя е избрана, за да се акцентира на жизненоважната роля на влажните зони за настоящото и бъдещо благополучие на човечеството и да се насърчи разумното им ползване.

Всички ние зависим от тях за осигуряване на ежедневните ни нужди от вода, но повече от един милиард души на планетата зависят директно от влажните зони за осигуряване на техните приходи от дейности като: риболов, отглеждане на ориз, продажба на вода, транспорт, туризъм, медицина и др. За тях „здравите“ влажни зони са важни за прехраната им и от жизненоважно значение за тяхното благоденствие.

Все още загубата на крайбрежни, морски и вътрешни влажни зони продължава с високи темпове. За последните 40 години приблизително 40 % от влажните зони са деградирали и са с влошени екологични условия.

Оценете
(0 гласа)
нагоре

 

eu fond

OP okolnasreda

  

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.