Открити са конкурсните процедури в рамките на Националната кампания „За чиста околна среда 2016 г.“

За поредна година Министерството на околната среда и водите и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС)  обявяват конкурс в рамките на Националната кампания „За чиста околна среда – 2016г.“ на тема „Обичам природата – и аз участвам“.

В него могат да се включат общини и кметства, държавни и общински училища, детски градини и обединени детски комплекси от цялата страна. За реализиране на всеки от класираните проекти ще бъдат предоставени средства в размер съответно до 10 000 лева (с вкл. ДДС ) за общини и кметства и до 5 000 лева (с вкл. ДДС ) за учебни заведения.

Крайят срок за подаване на документите в ПУДООС, гр. София е 15.02.2016 г. – за учебни заведения и 26.02.2016 г. – за общини и кметства.

Кампанията цели повишаване на екологичната култура и популяризиране на съвременните образователни и възпитателни  тенденции, свързани с опазването на околната среда. По нея се  финансират проектни дейности пряко включени в учебният и възпитателен процес на младите хора.  

Реализацията на инициативи  по Националната кампания „За чиста околна среда 2016 г.” целят постигането на резултати на територията на цялата страна. С доброволния труд на гражданите се осъществяват инициативи по залесяване и зацветяване на площи, възстановяват се зони за отдих, ремонтират се детски и спортни съоръжения и други.  С тях се  постига повишаване на екологичното самосъзнание, затвърждаване на уменията и желанието за опазване на околната среда от гражданите.

Поканите за участие на потенциалните бенефициенти са публикувани на интернет страницата на РИОСВ-Русе на адрес: http://riosv-ruse.org/proekti-i-finansirane/konkursi.html

Повече информация във връзка с конкурсите може да се намери на интернет страницата на ПУДООС: http://pudoos.bg/

Оценете
(0 гласа)
нагоре

 

eu fond

OP okolnasreda

  

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.