Само 11 билкозаготвителя не са подали годишни справки за реаизирани количества лечебни растения

До законовоустановения срок 20 януари,  в РИОСВ-Русе са постъпили 117 годишни отчета за събраните, изкупени, реализирани и налични количества в складовете лечебни растения през 2015 г.

Само 11 от задължените лица 128, които са регистрирали билкозаготвителни пунктове, не представили годишна справка. При направена проверка в регистрите на инспекцията се установява, че част от тези лица не са представяли годишни отчети и за предходните две години, което означава, че не са извършвали дейност, но не са подали уведомление за закриване на пунктовете.

От подадените справки е видно, че на контролираната от РИОСВ-Русе територия се добива цвят липа, коприва – листа и корени, мащерка, глог – цвят и плод, змийско мляко,  бъз и др.

Експертите на РИОСВ-Русе отчитат повишаване на културата на билкозаготвителите и спазване на нормите на Закона за лечебните растения. Затова сочат данните за издадените актове.

През 2014 г. са съставени 15 акта за непредставяне на годишни справки и два за събиране на лечебни растения без издадени позволителни за ползване. 

Оценете
(0 гласа)
нагоре

 

eu fond

OP okolnasreda

  

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.