Logo
Печат на тази страница

Две рибарски мрежи са извадени от езерото Сребърна

Служителите  в Поддържан резерват „Сребърна“ са извадили вчера 2 рибарски мрежи, заложени в по-малкото водно огледало – локва „Камъка“. Нарушението на режимите в резервата е  констатирано при извършване на ежедневния обход около езерото. Не е установен извършителят. Уредите за незаконен риболов са  прибрани в административната сграда.

Съгласно действащия план за управление на ПР „Сребърна“, на територията на резервата може да се извършва само спортен риболов в участъците – местност „Лодкостоянката” и брега на река Дунав, в границите на защитената територия.  При високи дунавски води и невъзможност за извършване на риболов на посочените места,  той може да се осъществява в участъка от почивен дом „Сребърна” в южна посока по протежение на 400 метра до местността „Канаричката”. Риболовът трябва да се извършва в светлата част на денонощието през всички дни от седмицата, като разрешеното количество е до 3 кг риба на ден.

В момента голямото водно огледало е свободно от лед. Замръзнали участъци се наблюдават все още в крайбрежните зони. 

Оценете
(0 гласа)
Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.