Около 900 декара суха трева е изгоряла при пожара в Защитена местност „Калимок-Бръшлен“

Около 900 дка суха трева и тръстика е обгорялата площ при пожара в Защитена местност „Калимок-Бръшлен“. Инцидентът е възникнал в късните часове на 22 февруари в землището на село Нова Черна, Община Тутракан, Област Силистра. Това е установено от експертите на РИОСВ-Русе при извършената днес проверка на място.

Сигналът е обслужен от служители на РСПБЗН-Тутракан и представители на ловната дружинка от с. Старо село. В момента на проверката са наблюдавани слаби огнища, локализирани  в границите на съществуващите рибарници. Няма данни за засегнати защитени видове животни.

РИОСВ-Русе ще сезира органите на реда и прокуратурата за инцидентите. Инспекцията организира провеждане на среща с кметовете на общините Сливо поле и Тутракан и кметствата, чиито землища попадат в границата на защитената територия, както и отговорните институциии за обсъждане възможностите за съставяне на авариен план за действия при подобни инциденти. 

Оценете
(0 гласа)
нагоре

 

eu fond

OP okolnasreda

  

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.