Излюпиха се първите птици в колонията на къдроглавия пеликан в резервата Сребърна

В колонията на къдроглавия пеликан (Pelecanus crispus) в Поддържания резерват „Сребърна“ се излюпиха първите малки птици. На ново поколение се радват около 35 двойки от защитения вид, които долетяха в края на януари. Това е първата група, установила се в колонията.   От няколко дни се наблюдава оживление на  част от популацията и характерно за хранене и обгрижване на малките поведение. Новото поколение, макар и трудно, се забелязва и през зрителните тръби и камерите за видеонаблюдение. В момента птиците много старателно се грижат за малките като ги хранят и закриват с телата, предпазвайки ги от неблагоприятните метеорологични условия.  

Общо в колонията има 70 двойки. Останалите птици продължават да мътят върху гнездовите ямки. Обстановката в резервата е спокойна. Езерото е захранено със свежи води от река Дунав. Хидротехническите съоръжения са затворени заради трайната тенденция на понижаване на водите в река Дунав. Нивото на водата в голямо водно огледало е 350 см. 

Оценете
(0 гласа)
нагоре

 

eu fond

OP okolnasreda

  

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.