РИОСВ-Русе обявява два ученически конкурса за 60- годишнината на България в ЮНЕСКО

РИОСВ-Русе обявява конкурси за електронни презентации и литературна творба във връзка с 60- годишнината от присъединяване на България към Организацията на обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО).

Конкурсите са предназначени за ученици от среден и горен курс на обучение от страната. Съревнованието  за електронни презентации „Нека разкажем на света за българските обекти на ЮНЕСКО“ трябва да представя по атрактивен начин един или деветте  обекта на културното и природно наследство на България, които са под закрилата на международната организация. 

Литературният конкурс под надслов „Наследството на Сребърна“ цели да провокира младите хора да потърсят различни аспекти, свързани с миналото, настоящето и бъдещето на Сребърна - историята, културата, съжителството между хората и птиците, ролята на резервата в мозайката от обекти на световното културно и природно наследство България.

Крайният срок за предаване на творбите е 13 май 2016 г. в РИОСВ-Русе. Резултатите ще бъдат обявени по време на Международния ученически екофорум „Сребърна 2016 г.“, организиран от Обединен детски комплекс (ОДК) – Силистра през периода 3-5 юни 2016 г. Победителите ще бъдат отличени с предметни награди. Условията за участие в конкурсите са публикувани на интернет страницата на инспекцията: http://www.riosv-ruse.org/konkursinariosv-ruse.html.

Конкурсите, които РИОСВ-Русе обявява са част от инициативите, които инспекцията планира за отбелязване на годишнината. Предвиждат се изложба в гр. Силистра с фотографии на българските обекти на природното и културно наследство на ЮНЕСКО и приложни занятия на територията на Поддържан резерват „Сребърна“ по време на Международния ученически екофорум „Сребърна 2016 г.“, организиран от ОДК – Силистра.

Оценете
(0 гласа)
нагоре

 

eu fond

OP okolnasreda

  

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.