Предстоят срещи във връзка с пожароопасния сезон в двата резервата на територията на РИОСВ-Русе

Във връзка с настъпване на пожароопасния сезон от 1 април до 31 октомври, определен със заповед на министъра на околната среда и водите, експерти на РИОСВ-Русе ще проведат работни срещи с отговорните лица и институции за двете защитени територии поддържан резерват „Сребърна“ и резерват „Бели Лом“, представляващи изключителна държавна собственост. 

Първата среща е предвидена за  7 април, в сградата на община Ветово, а на 12 април в административната сграда в с. Сребърна ще се състои срещата за ПР „Сребърна“.

Целта на работните срещи е да се набележат превантивни мерки за предотвратяване възникването на пожари през летните месеци, ограничаване на тяхното развитие и разпространение, създаване на условия за своевременното им откриване и успешно гасене, както и  осигуряване на пожарната безопасност в защитените територии.

До кметовете на населените места, чиито землища попадат в границите на резерватите са изпратени писма, с които се възлагат задължения като упражняване на контрол за недопускане на палене на стърнища, следжътвени остатъци и др., сформиране на гасачески групи от доброволци от местното население, осигуряване на оборудване за гасене на пожари и информиране на населението. Кметовете на Кривня, Цар Калоян, Сребърна, Ветрен и Айдемир до края на април следва да уведомят писмено РИОСВ-Русе зе предприетите мерки.

Оценете
(0 гласа)
нагоре

 

eu fond

OP okolnasreda

  

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.