Първите новоизлюпени пеликанчета се учат да плуват

Първите пеликанчета, които се излюпиха през март в колонията на защитения вид, се приводняват. Малките все още не могат да летят, но се учат да плуват. Гнездовият период за около 70 двойки продължава. Част от птиците, които долетяха по-късно, все още мътят. Поколение очакват лебедите и чаплите.

Нивото на водата при голямо водно огледало е 310 см и е стабилно. Поради неустойчивите метеорологични условия и наличието на вятър, се наблюдава активно движение на плаващите тръстикови острови (кочки).

Проведени са срещите в ПР „Сребърна“ във връзка с пожароопасния сезон в защитените местности, изключителна държавна собственост. В управлението е налично оборудване за потушаване на пожари.

Предвид активния туритически сезон, експертите на РИОСВ-Русе призовават природолюбителите да не замърсяват територията на резервата  и да спазват режимите в заповедта на обявяването му. 

Оценете
(0 гласа)
нагоре

 

eu fond

OP okolnasreda

  

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.