Самоделни лодки и мрежи са извадени от езерото Сребърна

Охраната на Поддържан резерват „Сребърна“ извади вчера две самоделни лодки и три мрежи от водните огледала под местността „Коджа баир“.  Мрежите за незаконния риболов са прибрани в управлението на резервата. Акцията е проведена по подаден сигнал от любител – орнитолог.

До 31 май заради размножителния период на рибите във водите на Черно море, р. Дунав и вътрешните водни обекти, със заповед на министъра на земеделието и храните е забранен риболовът във всички водоеми.

Ежедневните обходи за установяване на нарушения на режимите в резервата продължават. Предстоят съвместни акции с представители на Изпълнителна агенция „Рибовъдство и аквакултури“ и Гранична полиция.

Незаконният риболов е нарушение на Закона за защитените територии и се наказва с глоба от 500 до 5000 лева.

Оценете
(0 гласа)
нагоре

 

eu fond

OP okolnasreda

  

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.