Водните площи на езерото Сребърна са сковани от сняг и лед

Ledena_pokrivka_v_Srebarna Ledena_pokrivka_v_Srebarna

Всички водни площи в Поддържан резерват „Сребърна” са замръзнали и са покрити с около 10 см сняг и лед с дебелина 15-20 см. Нивото на водата в езерото е 150 см. В захранващия канал няма вода, поради ниското ниво на водите на река Дунав.

При извършените обходи в буферната зона,  в местността „Драганова локва”,  намираща се в западната част на резервата, са установени 13 броя дупки в леда, в които са поставени въдичарски кукички със стръв. Същите са извадени и унищожени на място.

РИОСВ-Русе предупреждава гражданите да не рискуват здравето и безопасността си с този вид риболов. Местата за извършване на спортен риболов са регламентирани със заповед на директора и практикуването му извън тях се счита за нарушение, подлежащо на глоби.

           

 

 

Оценете
(0 гласа)
нагоре

 

eu fond

OP okolnasreda

  

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.