63 творби са постъпили в РИОСВ-Русе за Националните конкурси за литературна творба и електронна презентация

Дo обявения краен срок 13 май, в РИОСВ-Русе са постъпили 56 електронни презентации и 7 литературни творбиза участие в Националните конкурси, посветени на   60-годишншната от българското членство в Организацията на Обединените нации за образование, наука и култура – ЮНЕСКО. Участниците са от Русе, Силистра, Разград, Исперих, Велико Търново и София.

Конкурсите са обявени в началото на април. Идеята на съревнованието  за електронни презентации „Нека разкажем на света за българските обекти на ЮНЕСКО“ е да провокира участниците да представят по атрактивен начин един или деветте  обекта на културното и природно наследство на България, които са под закрилата на международната организация. Участниците са приложили собствен снимков материал, проявили са задълбочен прочит на информацията за обектите, опитали са се да приложат в голяма част възможностите на различни видове електронни приложения.

Литературните творби са от жанровете есе и приказка и представят собствената интерпретация на учениците за наследството на Биосферен резерват Сребръна.

Експерти на РИОСВ-Русе и гост-оценителите ще излъчат победителите в националните конкурси. Резултатите  ще бъдат обявени на 3 юни 2016 г. на интернет страницата на РИОСВ-Русе на адрес: http://www.riosv-ruse.org/konkursinariosv-ruse.html.

Най-добрите творби ще бъдат публикувани на интерент страниците на инспекцията и на Поддържан резерват „Сребърна“, както и ще бъдат използвани при подготовката на печатни материали.

Оценете
(0 гласа)
нагоре

 

eu fond

OP okolnasreda

  

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.