Езерото Сребърна кипи от живот

В момента във всички водни площи на Поддържан резерват „Сребърна“ се наблюдава най-многобройното струпване на птици. Колонията на къдроглавия пеликан наброява 250 екземпляра. Тази година размножителният период премина спокойно. Броят на младите екземпляри е 110 от 70 възрастни двойки. Младите пеликани се учат да летят и да извършват риболов. В колонията се наблюдават 10 малки, със слабо оперение, които се излюпиха последни.

На поколение се радват и лебедите. Средно на двойка са преброени 4-5 малки. При две от двойките лебеди имат по 7 малки.

 Смесената колония от чапли е в много добро състояние. Наблюдават се и лопатарки, блестящ ибис и други защитени видове.

Нивото на водата в езерото е 305 см, а при захранващия канал 110 см. Обстановката в резервата  е спокойна.

Оценете
(0 гласа)
нагоре

 

eu fond

OP okolnasreda

  

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.