Излъчени са победителите в двата национални конкурса на РИОСВ-Русе по повод 60-годишнината от присъединяване на Р България към ЮНЕСКО

Комисия от експерти на РИОСВ-Русе ивъншни оценители определиха победители в националните конкурси за електронна презентация и литературна творба,  посветени на 60-годишншната от българското членство в Организацията на Обединените нации за образование, наука и култура – ЮНЕСКО.

В надпреварата се включиха 56 електронни презентации на тема „Нека разкажем на света за българските обекти на ЮНЕСКО“ и 7 литературни творби на тема „Наследството на Сребърна“. В конкурсите се състезаваха ученици от Русе, Силистра, Дулово, Исперих, Разград, София, Варна и  Велико Търново. 

Постъпилите творби са класирани в две възрастови групи. Безспорен фаворит в конкурса за перзентации е  Преслава Христова от  ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“  гр. Велико Търново. Тя е представила филм за всички обекти под закрилата на ЮНЕСКО, на английски със субтитри на български език. Освен грамота, победителката ще получи и награда фотоапарат. Специалната награда на инспекцията е за колективната творба на клуб „Пеликан“ към Обединен детски комплекс – Силистра. Поощрителна награда се присъжда на група ученици от СОУ „Христо Ботев“ гр. Русе. Екипът е разработил презентации за всички български обекти на ЮНЕСКО, за самата организация и нематериалното наследство.  

Победители в литературните конкурси в съответните възрастови групи са Радостина Димитрова -СОУ „Възраждане“ . гр. Русе и Иван Иванов– СОУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“ – гр. Русе. За оценяването на литературните творби РИОСВ-Русе покани Пламен Атанасов  – приятел на инспекцията.

Резултатите от конкурсите бяха обявени на откриването на Международния ученически екофорум „Сребърна 2016“ в гр. Силистра, проведен  по повод годишнината от присъединяване на Р България към ЮНЕСКО и Световния ден на околната среда 5 юни. Списъците с победителите са публикувани на интернет страницата на РИОСВ-Русе на адрес: http://www.riosv-ruse.org/konkursinariosv-ruse.html.

До края на седмицата ще бъдат подготвени грамотите и наградите за победителите в конкурсите.  

Най-добрите творби ще бъдат публикувани на интерент страниците на инспекцията и на Поддържан резерват „Сребърна“ и ще бъдат използвани при подготовката на печатни материали.

Оценете
(0 гласа)
нагоре

 

eu fond

OP okolnasreda

  

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.