Екип на национална японска телевизия засне уникални кадри в резерват Сребърна

         Екип на националната телевизия „ТБС Вижън“ – Токио (Япония),  засне уникални кадри на територията на Поддржан резервт „Сребърна“. В рамките на 10 дни от престоя са обходени и заснети с висококачествена апаратура колонията на къдроглавия пеликан и местообитанията на защитените видове птици.

За първи път в Сребърна са осъществени подводни снимки на кореновата система на плаващите тръстикови острови и удавената върбова гора. Особен интерес за екипа на японската телевизия са предизвикали местообитанията на редките защитените растения блестяща млечка и блатно кокиче. Заснети са уникални кадри на улавяне на жертви и процеса на хранене при  хищното растение обикновена мехурка.

Консултант на телевизионния екип е представител на Института за биоразнообразие и екосистемни услуги към БАН. Той е отчел много добро състояние на популациите на защитените растения, които в Плана за управление на резервата са посочени с ограничено разпространение.

ТBSVisionInc., която е дъщерна на водещата  TBS(TokioBroadcastingSystemTelevisionInc.) заснема документални филми на обекти на Световното наследство, под закрилата на ЮНЕСКО, част от които е и Биосферен резерват „Сребърна“. Очаква се документалният филм да бъде излъчен в Япония в средата на август, след което ще бъде предеоставен на РИОСВ-Русе за некомерсиални цели и  работа с деца.

Автор снимка: инж. Надежда Савова

         

Оценете
(0 гласа)
нагоре

 

eu fond

OP okolnasreda

  

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.