Пеликаните отлитат от Сребърна с поколение

Къдроглавите пеликани отлетяха от гнездавата колония в Поддържания резерват „Сребърна“ заедно смалките. В момента се наблюдават около 10 двойки, загнездили по-късно. Те облитат съседни водоеми – сигурен признак, че се подготвят да напуснат гнездата си заедно с младите.

През гнездовия период  тази година 70 възрастни двойки се сдобиха с около 100 млади пеликана. Благоприятните метеорологични условия са причина за по-ранното пристигане на защитените видове. Основното ято долетя в средата на януари, а през февруари птиците формираха двойки и в края на март бяха забелязани първите новоизлюпени пеликанчета. В резервата се наблюдават чайки и лопатарки, за които гнездовият период не е приключил.

След като и последните птици отлетят, комисия ще оцени състоянието на платформите, укрепването им и косенето на тръстиката, за да се подготви колонията за следващия гнездови период. Експертите на РИОСВ – Русе ще се консултират със специалисти от БАН за възможностите за проследяване на миграцията им.

                                                                                                           

Къдроглавите пеликани са скитащи птици, обитаващи големи водоеми в търсене на храна и място за почивка. Водени от инстинктите си, се ориентират много добре за благоприятните метеорологични условия. В последните години, поради мекото зимно време  гнездовият период започва по-рано.

 

Оценете
(0 гласа)
нагоре

 

eu fond

OP okolnasreda

  

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.