Сребърна очаква зимуващите водолюбиви птици

В Сребърна започнаха да пристигат водолюбивите птици, които традиционно зимуват в резервата. В момента във водните площи се наблюдават зеленоглави патици, зимно бърне, гмурци и водни кокошки. С понижението на температурите се очакват ята от голяма белочела гъска, сива гъска, поен лебед и др.  птици,  обитаващи северните части на Европа, но използващи влажните зони около Сребърна като хранителна база и място за почивка.

В поддържан резерват „Сребърна“ приключиха дейносттите в колонията на къдроглавия пеликан. Окосена е площ около 3 дка стара тръстика и е изградена изцяло нова наколна платформа. Целтта й е да предпазва защитените птици от набези на хищници.

Ежедневно се извършват обходи за контрол по спазване режимите в резервата. При последната проверка от водните площи в южната част на защитената територия са извадени 10 бр. нерегламентирани уреди за риболов.

Обстановката в Сребърна е спокойна. Нивото на водата в езерото е 235 см. Служителите на резервата следят с повишено внимание състоянието на резервата и обитателите му във връзка с откритите огнища на птичи грип в Европа. 

Оценете
(0 гласа)
нагоре

 

eu fond

OP okolnasreda

  

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.