Експерт на РИОСВ-Русе с награда за посегателствата срещу природата

Експертът на РИОСВ-Русе в направление „Биологично разнообразие и защитени територии“  Венелин Скарлатов е сред наградените за постижения в борбата с престъпленията срещу природата за 2016 г. Отличието е връчено  в рамките на третото издание на кампанията „Аз пазя горите и орлите на България”.  

Венелин Скарлатов е номиниран за установяване и санкциониране на нарушители, засели със земеделски култури терени в  защитена зона BG0002039 „Хърсовска река“ от Натура 2000  (землища от областите Силистра иДобрич). Нарушението е констатирано през 2015 г. В резултат на упражнения контрол са издадени и влезли в сила 3 наказателни постановления. Предстои извършване на допълнителна проверка. При установяване на рецидив на нарушението, за случая ще бъде сезирана Прокуратурата.

Кампанията се организира от Изпълнителна агенция по горите (ИАГ) и Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) в рамките на проект „Горите на орела“, финансиран по програма LIFE+ на Европейския съюз.

Оценете
(0 гласа)
нагоре

 

eu fond

OP okolnasreda

  

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.